Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Är pensionsavgångar huvudorsak till kommunernas rekryteringsutmaning?

13 augusti 2019 i Samhällsanalys

Diskussionen och låt mig säga oron över kommande pensionsavgångar inom välfärdssektorn, har i det närmaste blivit ett mantra som det har refererats till i rapport efter rapport se tex. SKL och Regeringen under de senaste 5-10 åren. Hur blir utfallet lokalt och hur ska kommuner och regioner agera? I en rekryteringsanalys som vi nyligen genomförde…

Läs Mer

Skattereduktion för cykel till jobbet?

29 juni 2019 i Samhällsanalys

I veckan överlämnades utredningen om förslag till nytt ”reseavdragssystem” från Reseavdragskommittén. Det här är ett uppmärksammat förslag som kommer att beröra många. Men vad innebär det nya förslaget egentligen, vilka påverkas av det och vilka är effekterna? Jag träffar Henrik Edwards, en av våra experter på transportmodeller och samhällsekonomi och som också varit ansvarig för…

Läs Mer

Att synliggöra osynlig utsatthet

20 juni 2019 i Samhällsanalys

Karin Forss(via David Rydberg) skriver kort om en vetenskaplig teori och praktisk metod som används i många av Swecos uppdrag för att skapa ett inkluderande samhälle. Intersektionalitet? År 1989 skriver den amerikanska professorn och medborgarrättsaktivisten Kimberley Crenshaw artikeln “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist…

Läs Mer

Stockholm växer med en tunnelbanevagn i veckan

14 juni 2019 i Samhällsanalys

I förra veckan släpptes Stockholms befolkningsprognos. Man hör ofta att Stockholm växer med ett busslast om dagen, det vill jag veta mer om. Jag träffar Christian Skarman, vår demograf, för att höra om det stämmer. -Man hör ofta att Stockholm växer med ett busslast om dagen. Stämmer det? Ja det har varit så. Under åren…

Läs Mer

Barnafödandet vänder uppåt i Stockholm!

9 juni 2019 i Samhällsanalys

Nu har befolkningsprognosen för Stockholms kommun och alla 420 delområden släppts. Det är ett stort och komplext projekt där våra experter genomför omfattande analyser för att sätta så exakta parametrar som möjligt i prognosen. Stockholm är en av de kommuner som valt att använda sig av en mer utvecklad prognosmodell, allt för att få bästa möjliga underlag i planeringen av…

Läs Mer

Jag röstar!

31 maj 2019 i Samhällsanalys

Sweco har på uppdrag av MUCF tagit fram inspirationsskriften Jag röstar! – en beskrivning av åtta projekt som ingått i myndighetens arbete för ökat valdeltagande. Rapporten finns att läsa här. Erik Cederberg(via David Rydberg) är samhällsanalytiker på Sweco. Erik har i samband med det nyss genomförda valet till Europaparlament, där det för första gången sedan 1994 var ett ökat…

Läs Mer

NU BÖRJAR SWECOS SAMHÄLLSANALYTIKER BLOGGA

30 maj 2019 i Samhällsanalys

  Nu öppnar vi fönstret till Swecos samhällsanalytiker! Vi delar med oss av spännande tankar, spaningar och intresseväckande analyser. Genom fakta beskriver vi samhällsutvecklingen idag och i framtiden. Våra samhällen och städer utmanas i en allt snabbare takt. Digitalisering, innovationer, förändringar i befolkningsstrukturer och ökad rörlighet är några faktorer som bidrar till det. Att navigera…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.