Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Hur kan vi mäta trygghet i stadsmiljö?

13 november 2019 i Samhällsanalys

På den internationella konferensen H22 Summit som nyligen ägde rum i Helsingborg ledde jag och mina kollegor ett seminarium där vi bjöd in till diskussion och erfarenhetsutbyte om metoder för att mäta och utvärdera trygghet i stadsmiljö. De som deltog i diskussionen representerade flera svenska kommuner, men också storstäder som Olso, Köpenhamn och New York…

Läs Mer

Social Innovation Summit 2019!

12 november 2019 i Samhällsanalys

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has Margaret Mead, amerikansk antropolog Den 12-13 november i Malmö möts entreprenörer, forskare, myndigheter, kommuner, företag, föreningar som är intresserade av och engagerade i social innovation och samhällsentreprenörskap. Då äger Social Innovation Summit…

Läs Mer

Vad är egentligen effekterna av tidsomställningen?

30 oktober 2019 i Samhällsanalys

I helgen som var ställde vi om klockorna för att även i år gå in i vintertid. Sweco under ledning av bloggförfattaren Erik Cederberg kartlagde hösten 2018 de kända effekterna av tidsomställning, på uppdrag av Statskontoret. Bakgrunden var att Europaparlamentet den 8 februari 2018 antog en resolution som uppmanar EU-kommissionen att grundligt utvärdera EU-direktivet om tidsomställningen….

Läs Mer

”Om vi inte bygger för människor, hur ska vi då kunna växa?”

16 oktober 2019 i Samhällsanalys

Eva Dahlberg, folkhälsostrateg i Karlskrona, finslipar sin presentation inför Blekingedagen men tar sig tid för en intervju.  – Idag lanserar kommunen öppna data kring levnadsförhållanden i olika kommundelar, vi kallar det Karlskronaanalysen säger Eva. Blekingedagen samlar både kommunernas och regionens tjänstepersoner och politiker. Inbjudna är också Länsstyrelsen, föreningsliv och skolungdomar. Eva säger att hållbarhetsfrågorna, har…

Läs Mer

Bostadsrättsföreningars motståndskraft mot ekonomisk brottslighet är svag

10 oktober 2019 i Samhällsanalys

Att jobba som konsult inom Samhällsanalys på Sweco innebär, enkelt uttryckt, att försöka svara på svåra frågor. Sedan i våras har jag och ett par kollegor på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm undersökt hur utsatta, och hur väl skyddade, bostadsrättsföreningar är mot ekonomisk brottslighet. Under de senaste åren har flera fall av uppseendeväckande ekonomisk brottslighet i…

Läs Mer

Vad innebär social hållbarhet i praktiken?

7 oktober 2019 i Samhällsanalys

Fullt hus när Sweco bjöd in till samtal om social hållbarhet i praktiken. Så roligt att vi fyllde hörsalen här i på stockholmskontoret när vi rivstartade förra veckan med frukostseminarium på temat social hållbarhet! Trots tidig måndagsmorgon var det ett surrande och snackande som fyllde hela vårt vardagsrum och bekräftade vår känsla av det här…

Läs Mer

Det fattas 225 000 människor till vård- och omsorgssektorn. Är digitalisering och välfärdsteknik lösningen?

25 september 2019 i Samhällsanalys

Under det senaste året har jag arbetat tillsammans med ett antal projekt där välfärdsteknik står i centrum. Anledningen är helt enkelt att det saknas arbetskraft. Siffran 225 000 figurerar i en rad rapporter och utredningar. Samtal med experter på området menar att det är lågt räknat. Och då tar de inte med de arbetstillfällen digitaliseringen skapar….

Läs Mer

Norra berget – en snackis i Sundsvall

13 september 2019 i Samhällsanalys

En dag på Sweco, inte dumt! Platsen där jag står är Norra berget i Sundsvall. Hit söker sig leksugna barn, motionärer, kultur- och historieintresserade, ungdomar, föreningsaktiva, finsmakare, utflyktlystna och fågelskådare. Många, mig själv inräknad, går upp till berget för att låta sig översköljas av den vackra utsikten över inloppet till stenstaden. Sweco är med och…

Läs Mer

Bike Rage

11 september 2019 i Samhällsanalys

Aktiv ilska vid spårvägsövergången Det blinkar rött och cyklisterna saktar in. Kön fylls inledningsvis på bakåt till höger i körfältet, men efter en kort stund rullar fler och fler cyklar förbi på vänster sida av kön. Många vill stå längst fram. Snart är hela cykelbanan fylld med cyklister i flera led och alla står startberedda….

Läs Mer

Arbetet med social hållbarhet -grunden läggs redan i analysfasen!

4 september 2019 i Samhällsanalys

Idag hade det nya integrationsutskottet i Stockholm sitt första möte. Swecos samhällsanalytiker fick vara med i uppstarten av detta arbete genom att ta fram en nulägesanalys, ”Nulägesanalys-Integration i Stockholms stad”. I korta drag kan analysen summeras till att Stockholm går bra sett till helheten, men att skillnaderna mellan olika områden ökar. I den här typen…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.