Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Att leda vägen mot mer jämställda organisationer

27 november 2020 i Samhällsanalys

Jämställdhetsarbete är förändringsarbete. Ingen organisation är helt jämställd.  Jämställdhetsarbete handlar om att hela tiden sträva mot en verksamhet där män, kvinnor och icke-binära har samma möjlighet och skyldigheter. I en bloggserie på fyra inlägg vill vi lyfta fram ett antal aspekter av jämställdhetsarbete som vi i vårt arbete sett är viktiga. Det första handlar om…

Läs Mer

Varför är kulturen alltid först med att ryka?

24 november 2020 i Samhällsanalys

Kulturen har alltid varit en såväl ombestridd som central del av samhällsutvecklingen. Kristider genom historien har gång på gång blottlagt vår paradoxala syn på kulturens roll i samhället. För visst gör det ont när kulturens knoppar brister: allt från förstörelsen av biblioteket i Alexandria och bokbålen i Nazityskland till stunden när Sylvia Beach tvingas bomma…

Läs Mer

barn

Tänk meta! Eller snarare, ställ en metafråga.

19 november 2020 i Samhällsanalys

Den här spaningen hänger ihop med Covid 19-pandemin på så sätt att jag som utredare helt enkelt saknar mina lunchsamtal. Utan att överdriva vill jag påstå att Sweco Societys lunchbord är en plats där samtalet pendlar mellan högt och lågt. Men aldrig på ytan. Oavsett om det gäller en tennistränares extrema dejtande, regentlängden, AI-teknik eller…

Läs Mer

Cykelgata – ett nytt redskap i cykeltrafikplaneringen

13 november 2020 i Samhällsanalys

Den första december kommer ett nytt vägmärke och en ny typ av gata, Cykelgata, införs. Äntligen! För det har saknats. Gående har haft gågator och gångfartsområden och de snabba motorfordonen motorväg och motortrafikled. Nu kommer cykelgatan där det är de cyklande som sätter hastigheten på samma sätt som de gående på gågator och gångfartsgator. Cykel…

Läs Mer

Har du koll på din ontologi?

29 oktober 2020 i Samhällsanalys

Hur gör vi när vi skriver eller läser en text?    En av de saker en utredare brottas med handlar om hur en text (ett diagram, bild eller figur) i en rapport eller en PM skall tolkas av den som läser. Som bekant är det ju med hjälp av tecken, symboler alltså språket vi tänker….

Läs Mer

Tågförseningar påverkar val av färdmedel

23 oktober 2020 i Samhällsanalys

I en ny rapport som VTI gjort i samarbete med Sweco framkommer det att förseningar är något som påverkar resenärers val av färdmedel och punktlighet är en aspekt som värderas högt av resenärer. Förra året var drygt en femtedel av alla snabb- och fjärrtåg i Sverige försenade, vilket kan leda till att resenärer väljer bort…

Läs Mer

Idag firar vi världsstatistikdagen!

19 oktober 2020 i Samhällsanalys

Nästan varje dag finns mer än en anledning att fira. Vi kan fira Kanelbullens, nallens eller bilens dag. Eller lutfiskens, chokladens eller raggsockans dagar. Och så finns det temadagar som kanske inte leder tankarna till fest men till eftertanke.  Som mänskliga rättigheters dag eller världsmalariadagen. Vissa dagar är det tydligt vad vi ska göra. Det…

Läs Mer

Analyserar du rätt data?

9 oktober 2020 i Samhällsanalys

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs vart tredje år, senast studien genomfördes var 2018. PISA genomförs i en rad länder och det är viktigt att resultaten är tillförlitliga och jämförbara. Det har förekommit kritik mot genomförandet av studien i Sverige och hanteringen har därför granskats…

Läs Mer

Sweco utreder effekterna av Corona

8 oktober 2020 i Samhällsanalys

Swecos samhällsanalytiker hjälper våra kunder att utreda effekterna av Coronapandemin på olika områden. Hur näringslivet har påverkats, hur demografin kommer att påverkas, hur olika bostadsområden har påverkats med mera. I den här typen av analyser kan både kvalitativa och kvantitativa undersökningar ge våra kunder värdefulla insikter.  Ett exempel på en sådan studie är den som…

Läs Mer

Vem är framtidens äldre?

1 oktober 2020 i Samhällsanalys

I tisdags morse var jag en av tre som berättade litet om hur behoven inom äldreomsorgen ser ut i framtiden med fokus på trender som vi utredare kan se redan nu. Min roll var att som sociolog med erfarenhet av ett antal utredningar på området tänka framåt med tanke på vem den äldre kommer att…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.