Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Så var det höst igen

7 oktober 2016

Hösten kom med besked i början på veckan. Jag bor i Stockholm och i söndags åkte jag båt och njöt av solen en ljummen dag, men nu är det kyligt.

Vad kommer hösten att bjuda på när det gäller jobb? Mycket roligt som det ser ut (och mycket roligt har det redan varit efter sommaren).

En höjdpunkt hittills under hösten var förra veckans (28/9) deltagande på Energikommissionens seminarium om energilager. Det är inte utan att det pirrar lite när det är fullsatt och kameror. Men kul är det!

Vi har kommit igång med vårt kundkategoriserings projekt som vi gör på uppdrag av Energiforsk. Detta är svårt, det är kul. Vi skall vara klara under hösten så det får jag förhoppningsvis möjlighet att återkomma till.

Jag pratade i veckan på en konferens med temat: Smarta elnät i praktiken. Mitt anförande handlade om: Hur kan mätdata från kunderna användas för att ta strategiska beslut?

Jag har varit med i många kostnads/nyttoanalyser kring elmätvärden och i samtliga har alltid mätvärden varit en ”plus post”. Nu ser vi tydligt att mätvärden börjar används.

Vi har under hösten fått nya uppdrag på att hjälpa nätbolag att förstå hur nya tariffer kommer att påverka kundernas kostnader / nätbolagens intäkter. Det är mycket data, det är mycket räkna. Det roliga är att nätbolagen börjar använda mätdata för framtagande av beslutsunderlag.

Ett annat sådant konkret exempel som vi sakta men säkert jobbar mer med är förlustberäkningar i elnät. Det är inga stora jobb än, och inte så många. Att använda mätvärden gör det hela (förluster) väldigt tydligt. Ett exempel:

Ex förluster 1
Procentuella förluster i nätstationer.

Det är stor skillnad mellan olika nätstationer. Väljer man ut några specifika stationer så kan man tydligt se hur förlusterna varierar från timme till timme:

Ex förluster 2
Procentuella förluster per timme i tre nätstationer

Vad som har hänt i T002 är man rätt nyfiken på…

Uppe på allt datajobb har jag även fått möjlighet att åter igen få jobba med nya studentprojekt inom SELECT. Hösten och våren skall ägnas åt:

1. Tylön
2. Pyrenéerna – Rural Grid 2.0
3. INVADE – energilager
4. Wijeya Newspapers Ltd – Sri Lanka
5. Honde Valley – Zimbabwe

Riktigt spännande. Jag lämnar er med detta för denna gång och hoppas att få möjlighet att återkomma med mer rapporter ur verkligheten för en energikonsult på Sweco!

Magnus Lindén
Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.