Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Regeringen lyfter fram avfallstrappan – men förpackningarna hänger fortfarande i luften

17 maj 2016

Regeringen vill med sin proposition ”Avfallshierarkin 2015/16:166” tydligare införa avfallshierarkin (avfallstrappan) i svensk lagstiftning. Det ska tydligare framgå av hänsynsreglerna (miljöbalken 2 kap) att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi, samt utnyttja möjligheterna att förebygga och återvinna avfall. För att anpassa avfallskapitlet till avfallshierarkin ska kap 15 i miljöbalken omarbetas. Ändringarna föreslås träda i kraft 2 augusti 2016. Detta är goda nyheter för oss som arbetar med cirkulär ekonomi och återvinning! Ännu godare hade förstås nyheterna varit om vi – äntligen – fått någon klarhet i frågan om insamlingsansvar för förpackningar och tidningar. Men så blev det inte denna gången heller. Avfall Sverige fortsätter dock att diskutera frågan, närmast på sitt årsmöte i 31 maj-1 juni.

Ett sätt att i all enkelhet minska avfallet så här i vårtider är att plocka sin sallad utanför dörren. Maskros istället för ruccola och nässlor som ersätter spenaten – förpackningsfritt och förstås kostnadsfritt!

Förpackningsfria vårprimörer!
Förpackningsfria vårprimörer!

 

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.