Ventilen

En blogg om installationer – följ Swecos installationskonsulter som bloggar om energidesign, komfort och säkerhet som leder till bra inneklimat, låg energianvändning och funktionella byggnader.

Reflektioner kring verifiering av Miljöbyggnad

22 augusti 2016

En av de stora styrkorna med Miljöbyggnad tycker jag är kravet på uppföljning och verifiering i färdig byggnad. Det ska göras när byggnaden varit i drift i omkring 2 år. Idag är totalt ca 740 byggnader certifierade i Miljöbyggnad, majoriteten av dem är än så länge preliminärt certifierade eftersom det stora flertalet certifierades under 2014 och 2015. För ganska precis 3 år sedan verifierades den första Miljöbyggnaden men nu kommer alltså ett stort lass med verifieringar. Spännande och viktigt!

certifieringar i Miljöbyggnad hämtat från www.sgbc.se 2016-07-04

Nu när det  dyker upp fler verifieringsuppdrag för oss som Miljöbyggnadssamordnare känns det aktuellt att reflektera lite kring detta med verifieringen. För det första vill jag skicka med er alla att ta chansen som vi nu har att verkligen lära oss av verkligheten, vad som blev bra och vad som blev mindre bra. Byggdes det som vi hade projekterat och används det som vi tänkt? Funkade lösningarna? Varför / varför inte?

För det andra så hoppas jag innerligt att det mesta i de allra flesta fall har blivit bra och att det som blivit mindre bra har åtgärdats under byggnadernas fösta driftår. För det är såklart viktigt för förtroendet för Miljöbyggnad att de flesta preliminärt certifierade byggnaderna lever upp till ställda krav också i verkligheten. Givetvis måste det finnas visst utrymme att pröva nya lösningar, åtgärda missar och lära av dessa, men det är otroligt viktigt att det vi byggt som ska stå länge blir bra och att vi följer upp och rättar till om det behövs. När jag börjat titta mer på verifiering av Miljöbyggnad har det blivit ännu mer tydligt för mig hur viktigt det är med en aktiv fastighetsdrift, där man är väl på det klara med vad Miljöbyggnad innebär och verkligen vill förbättre och ha koll. Också att överlämningarna mellan skedena projektering till byggfas och från byggfas till driftfas fungerar bra och är väl kommunicerade och dokumenterade är väldigt viktigt för framgång.

Just att redan under projekteringen tänka på hur det vi beskriver ska kunna följas upp och verifieras i färdig byggnad behöver vi bli bättre på, här kan vi ta ett extra tag som miljöbyggnadssamordnare och projektörer. Kollegor på Sweco har tagit en övergripande ansatts till hur vi kan strukturera upp det bättre redan från början, helt rätt och väldans användbart. Hör av dig så får du veta med om det 🙂

Miljöbyggnad i Sverige 2016-07-04

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.