Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Redan 20 års erfarenhet inom vätgasområdet

15 mars 2019

Idag får ni läsa lite blandad historik från mina 20 år inom vätgas- och bränslecellsområdet

Den 15 mars 1999 påbörjade jag min tjänst som doktorand på KTH. Jag hade sökt en doktorandtjänst inom området för bränsleceller eftersom dess potential för det framtida energisystemet beskrivits så storslagen och min nyfikenhet på vad det skulle kunna innebära hade väckts ett par år tidigare i en kurs jag läste under grundutbildningen på KTH.

Men för att snarare berätta om min historik i omvänd kronologisk ordning står vi idag på en tröskel där vätgas redovisas sida vid sida med sedan tidigare kommersiella alternativ för tekniska systemlösningar för tåg, båtar, bussar, bilar etc samt stationära och industriella tillämpningar. Vi kan läsa citat såsom Mats W. Lundbergs från Sandvik: -”Vi kommer att bli den största vätgasnationen i världen – men ingen vet om det”. Det Mats syftar på är bland annat satsningarna som görs i Sverige för att utveckla koldioxidfri stålproduktion med vätgas som medel.

Vid ett besök i Österrike i december beskrev Green Energy Center i Innsbruck att de dimensionerat vätgaståg som bästa tekniska lösning för en inhemsk tågbana. Nykonstruerade vätgaståg har redan provkörts i bland annat Tyskland. Som jag beskrev år 2010 när jag var inbjuden som talare på den sjätte HydRail (en konferens som exklusivt handlar om vätgasdrivna tåg):  vätgas passar för tåg, men platsen och förutsättningarna måste vara de rätta – med få tåg i precis lagom mängd som gör elektrifiering med tråd för kostsam eller långa sträckor utan laddningsmöjligheter som gör att räckvidden på batterier inte skulle räcka till. Sammantaget under åren har det blivit en härlig samling föredrag och kundbesök!

Under mina åtta år som gruppchef och konsult på Sweco Energy Strategies har jag haft den goda möjligheten att ständigt driva ett antal vätgasrelaterade projekt. Det känns storslaget att ha haft förmånen att samla Sveriges mest aktiva aktörer inom vätgasområdet och ha fått leda arbetet med att skapa en plan för implementering av vätgasinfrastruktur [HIT] och för introduktion av bränslecellsfordon [SIA]. Ett annat roligt och utmanande projekt som vi vann var att få skapa en gemensam vätgasplan för Europa, med bland annat en väl använd karta över varje lands prognos som resultat [SIP].

Jag sökte mig till Sweco för att närmare kunna förstå och påverka utvecklingen av hela energi- och transportsystemen. Så har det också blivit, men mer om det och mitt fantastiska team vid ett annat tillfälle. Kunder som vi fått arbeta för och tillsammans med på senare tid inom just vätgasområdet är exempelvis Region Östergötland, OAZER, Skånetrafiken, Trafikförvaltningen SL, Region Örebro, Siemens, ICA, Metacon, Oreec, Vätgas Sverige, Toyota, Hyundai, AGA och Östersunds Kommun. Alltid enormt intressant!

Under mina sex år på Opcon (2005-2011), bla som VD för Opcon Autorotor – ett av då max en handfull företag i Sverige som enbart arbetade dedikerat med bränsleceller  – fanns kunderna runt omkring i världen. Hyundai (Sydkorea) och Ballard (Kanada, Kina) var huvudkunder, och våra produkter användes i demofordon av alla slag: bussar, bilar, tåg, flyg, båtar, taxi, lastbilar… Som min 10-åriga son kommenterade när jag läste upp denna text – arbetet som VD måste ha varit Dynamiskt, Mångsidigt och Uttröttande! Just så.

Det var också under denna tid som jag blev invald i Vätgas Sveriges styrelse, vilken jag också aktivt ledde under några år. När jag tänker efter startade min bana som workshopledare helt spontant där, kokande kreativitet hos kloka deltagare är fascinerande!

Tänk – när jag började inom detta område kunde en polymerelektrolytbränslecell inte ens starta vid minusgrader! Ofattbart att det ändå fanns så många människor i världen som trodde på denna teknik för fordon – och gjorde det möjligt! Sen finns det förstås tillfällen då den tekniska utvecklingen känns alldeles för långsam. Det borde ha kunnat finnas betydligt fler bränslecellsfordon i drift redan idag än det de facto gör.

Efter mina år som doktorand på KTH skapade jag under året som post-doc, tillsammans med nära doktorander, en artikel som jämförde bränslecellslösningar och elektrifiering – en alltjämt intressant frågeställning var och när respektive teknik passar bäst [KEY]. Alltid spännande att kombinera olika kompetenser till en helhet. Det blandade arbetet under doktorandtiden med att delta i uppbyggandet av ett kemitekniklab för bränslecellssystem, att genomföra energisystemanalyser och lönsamhetsbedömningar, och detta tillsammans med ABB, Vattenfall mfl, har varit till mycket fortsatt nytta.

Nu, den 15 mars 2019, ser jag närmast fram emot att delta i Hannover Fairs omfattande vätgas- och bränslecellsutställning i april och är redo för nya uppdrag som ständigt utvecklar och låter sig utvecklas!

Besök hos Wuhan University i Kina med uppvisning av bränslecellsbil med luftkompressor från Opcon [2007]

Vänliga hälsningar,
Cecilia

cecilia.wallmark@sweco.se
www.sweco.se/vatgas

Referenser

  • [HIT] Vätgasinfrastruktur för Transporter – Fakta och konceptplan för Sverige 2014-2020, Cecilia Wallmark, Farzad Mohseni, Geert Schaap mfl/Sweco, TEN-T, HIT-1 NIP-SE, 2014-12-31
  • [SIA] Strategisk innovationsagenda – Vätgas för fordon, Cecilia Wallmark/Sweco, Björn Aronsson/Vägas Sverige, Peter Leisner/SP, 2016
  • [SIP] A Syncronised Implementation Plan for Europe, Marcel Weeda, Hein de Wilde, Reinhold Wurster, Ulrich Bünger, Geert Schaap, Cecilia Wallmark, 2014
  • [KEY] Key Factors in Planning a Sustainable Energy Future Including Hydrogen and Fuel Cells Lars Hedström, Maria Saxe, Anders Folkesson, Cecilia Wallmark, Kristina Haraldsson, Mårten Bryngelsson and Per Alvfors. DOI: 10.1177/0270467606290294, Bulletin of Science Technology Society 2006; 26; 264

 

Författare
Dr. Cecilia Wallmark är gruppchef på Sweco Energy Strategies, en specialistgrupp på Sweco som arbetar med strategisk energiplanering, energieffektivisering och förnybar energiförsörjning i en bredare kontext. Konsulterna i gruppen bidrar både som processledare och som experter i typiska projekt. Cecilias personliga drivkraft är att arbeta för en framtid med mer hållbara energi- och transportsystemlösningar. *** Dr. Cecilia Wallmark leads business development in energy planning, energy efficiency and energy supply with the overall goal being to methodically drive processes from energy investigations of current location to realization of visions for energy solutions. Typical projects include fuel strategies and implementation of infrastructure for hydrogen, gas and electric vehicles, creation of research platforms for energy system analyzes, and regional energy plans involving local actors. Dr. Cecilia Wallmark has worked with hydrogen based energy system analyses since 1999 and is today the lead of the Sweco Hydrogen Team.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.