Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Rapport för SKGS: Hur konkurrenskraftig är elkostnaden för svensk industri?

9 maj 2018

EU-kommissionen presenterar vart annat år data och analys över Europas industris ekostnader. Varje år ligger Sverige långt ner i graferna, vilket indikerar att svensk industri har konkurrenskraftiga elkostnader. Swecos elmarknadskonsulter har dock granskat dessa data för att undersöka om samma förhållanden gäller för elintensiv industri och kommit fram till att jämförelsen blir orättvis för den elintensiva industrin.  

Bild 1 – EU-kommissionens data över industrins elkostnader

EU-kommissionen presenterade följande graf år 2016 under rubriken ”Electricity cost EU industry”, se bild 1. Där hamnar svensk industris elkostnader bland de lägsta i hela EU. Swecos analys visar dock att olika avdrag från skatter & avgifter som industrin kan göra, har redovisats på olika sätt och att data som används visar användare med förbrukning av storleksordningen 2-20 GWh. Dessa data är inte representativa för den elintensiva industrin.

För att ge en samlad bild av industrins elkostnader så måste samtliga delar av elkostnaden belysas. Elkostnaden kan delas in i 3 komponenter, se bild 2:

Bild 2 – Elkostnadskomponenter
  • Energikostnaden
  • Nätkostnaden
  • Skatter & Avgifter

För att få en bild av industrins totala kostnader så summeras samtliga komponenter, men hänsyn måste tas till de olika avdrag som industrin kan göra i olika EU-länder. Exempelvis kan finsk industri få upp till 85% av energiskatten, i Tyskland så kan industrin söka avdrag för upp till 90% av landets höga miljöskatter och i Frankrike finns en rad olika avdrag att söka från det sociala och kommunala tariffsystemet. Det finns en rad olika styrmedel och subventioner för att främja den inhemska industrin i medlemsländerna. Regeringar runt om i Europa använder aktivt dessa incitament för att stimulera sina industrier och främja vilkor & konkurrenskraft. Summeras därför samtliga kostnader för industrin, men hänsyn tas också till de olika avdragen som elintensiva industrier kan göra, så blir bilden mer rättvisande, se bild 3.

Bild 3 – Resultat från studien om den elintensiva industrins elkostnader

Svemin och SKGS är beställare av detta uppdrag. Läs en sammanfattning av rapporten på SKGS hemsida. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna & Stålet och är ett branschöverskidande samarbete inom elmarknadsfrågor för svensk basindustri.

Vill du veta mer om studien?

Kontakta Emma Wiesner, energimarknadsanalytiker Sweco, emma.wiesner@sweco.se.

Profilbild
Författare
Emma Wiesner är energimarknadsanalytiker på avdelningen för strategi och energimarknader samt trainee i Swecos traineeprogram 2017-2018. Kontakt: emma.wiesner@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.