Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Produktutveckling på avfallsutrustning efterlyses!

25 augusti 2017

På semestern sitter jag på innergården på Åbo slott och insuper atmosfären. Innergården är stenbelagd, vilket bidrar till en känsla att jag har förflyttats flera hundra år bakåt i tiden. Jag vaknar upp ur min tidsdröm av att jag hör en välbekant ljud; en backande sopbil. En sopbil parkerar utanför slottsporten och in på innergården kommer hämtpersonalen för att hämta slottets avfall. Tanken slår mig när jag ser honom dra sopkärlen, att i vissa byggnadsmiljöer är det extra svårt att åtgärda arbetsmiljöproblem för hämtpersonalen.

Åbo slott
Avfallshämtning från slottets innergård

I Sverige har vi jobbat i många år med att förbättra arbetsmiljön för hämtpersonalen och har kommit långt i detta arbete. Arbetsmiljöproblemen i många bostadsområden har åtgärdas genom att hårdgöra transportvägar, sopnedkast har stängts och de boende får gå ut på gården till ett miljöhus eller nedgrävda behållare mm för att lämna sitt avfall. Arbetsmiljön för hämtpersonalen har förbättrats med servicen för de boende har i många fall försämrats.

Vid kulturhistoriska platser, såsom Åbo slott, är däremot svårare att hitta avfallslösningar med bra arbetsmiljö för både avfallslämnaren och hämtpersonalen. Eftersom dessa platser har ett historiskt och kulturellt värde så är det många gånger svårt att bygga om dessa byggnader för att anpassas till krav på bra avfallshantering. Det kan många gånger vara svårt att få tillstånd att bygga sophus, nedgrävda behållare eller containers i dessa miljöer.

Jag tycker det är dags att anpassa avfallshanteringen efter befintliga byggnader och deras förutsättningar men samtidigt ha bra arbetsmiljö för hämtpersonalen. Med tanke på att ett återkommande problem med inte hårdgjorda transportvägar, skulle det inte vara dags för utveckling av kärl med andra hjul som gör det möjligt att dra kärlen på t ex grusade gångvägar och kullersten utan att dragmotståndet blir för högt.

Många byggnader har nivåskillnad mellan soprum och gata. Nivåskillnaden brukar åtgärdas genom ett eller flera trappsteg. På senare år har shoppingvagnarna utvecklas och det finns numera modeller med tre hjul för att underlätta att gå i trappor. Det skulle vara intressant att se om motsvarande lösning skulle kunna appliceras på kärl.

Shoppingsvagn med tre hjul

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.