Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

PPA-avtal

8 april 2020

PPA – som står för Power Purchase Agreement – är ett elköpsavtal som ingås mellan en elproducent och en elanvändare. De senaste åren har PPA:er blivit allt mer vanliga vid investeringar i vind- och solenergi. De karakteriseras av att vara bilaterala långtidsavtal som ofta gäller 8–15 år eller längre där ett företag går med på att köpa el direkt från en elproducent, till ett förutbestämt pris. Vanligtvis är elköparen ett företag som efterfrågar stora mängder el, och säljaren en projektägare eller investerare inom förnybar energi. Inom svensk och nordisk vindkraft har PPA:erna nästan blivit en förutsättning för investeringsbeslut. Bland de största köparna för PPA:er inom vindkraft i Sverige hittas Norsk Hydro och Google, där Norsk Hydro har avtalat kontrakt på 29 år som längst, se figur nedan.  

Det finns flera fördelar med avtalet både för elköparen och säljaren. För elköparen innebär det främst långsiktig förutsägbarhet i elkostnader. För utvecklaren och säljaren innebär en PPA ekonomisk säkerhet för investeringen, särskilt på elmarknader med hög marknadsexponering.

I Sverige, Norge och Finland har antalet tecknade PPA:er för vindkraft ökat kraftig de senaste åren, mycket tack vare Nordens gynnsamma förhållanden med stora tillgängliga landytor och politisk stabilitet. I figuren nedan visas totala volymer av tecknade PPA:er i de tre länderna.

Sweco har bistått kunder med sin kompetens genom flertalet investeringsbedömningar i förnybar kraft och bland mycket annat utfört due diligence-projekt av långsiktiga marknadsutsikter för dessa. Vi levererar elprisscenarier som bas för värdering av PPA-nivåer och bistår med PPA-rådgivning i förhandling mellan leverantör och off-taker.


Författare
Linda Dyab är energimarknadskonsult på Sweco Energy. Hon jobbar främst med el- och gasmarknadsanalys innefattande framtidsscenarion, investeringsbedömningar och flexibilitet. Kontakt: linda.dyab@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.