Sweco bloggar

Följ våra experter – ta del av det senaste inom teknik och arkitektur.

Sweco har fått i uppdrag att utveckla en ny High-Tech Park på ön Hainan i södra Kina

Kinas femårsplan ur klimatperspektiv

24 november 2020 i Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

2021 träder Kinas 14:e femårsplan i kraft. Vad innebär den ur hållbarhetsperspektiv? Vi reder ut begreppen- och sammanställer vad andra bedömare tror….

Läs Mer

Varför är kulturen alltid först med att ryka?

24 november 2020 i Samhällsanalys

Kulturen har alltid varit en såväl ombestridd som central del av samhällsutvecklingen. Kristider genom historien har gång på gång blottlagt vår paradoxala syn på kulturens roll i samhället. För visst gör det ont när kulturens knoppar brister: allt från förstörelsen av biblioteket i Alexandria och bokbålen i Nazityskland till stunden när Sylvia Beach tvingas bomma…

Läs Mer

barn

Tänk meta! Eller snarare, ställ en metafråga.

19 november 2020 i Samhällsanalys

Den här spaningen hänger ihop med Covid 19-pandemin på så sätt att jag som utredare helt enkelt saknar mina lunchsamtal. Utan att överdriva vill jag påstå att Sweco Societys lunchbord är en plats där samtalet pendlar mellan högt och lågt. Men aldrig på ytan. Oavsett om det gäller en tennistränares extrema dejtande, regentlängden, AI-teknik eller…

Läs Mer

Avfall Sveriges höstmöte 2020!

16 november 2020 i Avfall

Förra veckan gick Avfall Sveriges höstmöte av stapeln! På grund av rådande omständigheter hölls mötet digitalt, men det hindrade inte dagordningen från att vara full av intressanta ämnen inom avfallsområdet!  Mötet pågick under två dagar, och under den första dagen låg fokus bland annat på de förslag gällande producentansvaret för förpackningar och returpapper som regeringen lagt fram. En tjänsteperson från Miljödepartement deltog och presenterade…

Läs Mer

Cykelgata – ett nytt redskap i cykeltrafikplaneringen

13 november 2020 i Samhällsanalys

Den första december kommer ett nytt vägmärke och en ny typ av gata, Cykelgata, införs. Äntligen! För det har saknats. Gående har haft gågator och gångfartsområden och de snabba motorfordonen motorväg och motortrafikled. Nu kommer cykelgatan där det är de cyklande som sätter hastigheten på samma sätt som de gående på gågator och gångfartsgator. Cykel…

Läs Mer

#mittSMARTAhärnösand

11 november 2020 i Digitalisering Smarta städer

Härnösands kommuns näringslivschef, Petra Forsström, bjöd i förra veckan in till en workshop med syfte att skapa större förståelse för hur nya data och information kan hjälpa till att utveckla staden – för att med digitalisering som hävstång bli ett mer attraktivt samhälle. Petra, som tillträdde som näringslivschef för drygt ett år sedan, har som…

Läs Mer

Biofönster minskar utsläppen av metangas efter sluttäckning

10 november 2020 i Avfall

Visste du att det är möjligt att minska utsläppen av växthusgaser från deponier även då utsläppen är relativt låga? Lösningen heter biofönster och till vår hjälp har vi metanoxiderande bakterier….

Läs Mer

Skapar hållbara transporter höga ljudnivåer vid fasad?

5 november 2020 i Akustik

När Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader genomgick en förändring 2017 (SFS 2017:359) skrev jag ett utkast till ett lite argt brev. Jag vet inte riktigt vem det var ämnat till men troligtvis någon som var med och beslutade om förändringen, men som kanske inte nödvändigtvis var mest insatt i själva bullerfrågan. Brevutkastet var nog…

Läs Mer

Kommunala energiplaner – Lagkrav med möjligheter?

2 november 2020 i Energi

Varje kommun har ett lagkrav på sig om att ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Men kommunala energiplaner har potentialen att vara så mycket mer, och är för flera kommuner en central kugge i deras energi- och klimatarbete. Lagstiftningen om kommunala energiplaner uppkom under 70-talet, en tid präglad av osäkerheter…

Läs Mer

Har du koll på din ontologi?

29 oktober 2020 i Samhällsanalys

Hur gör vi när vi skriver eller läser en text?    En av de saker en utredare brottas med handlar om hur en text (ett diagram, bild eller figur) i en rapport eller en PM skall tolkas av den som läser. Som bekant är det ju med hjälp av tecken, symboler alltså språket vi tänker….

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.