Sweco bloggar

Följ våra experter – ta del av det senaste inom teknik och arkitektur.

Ett barn med stövlar och paraply hoppar i en vattenpöl efter regn

Klimatanpassning – vad är rätt nivå?

29 mars 2022 i Bygg bättre

Klimatförändringarna är redan här och vi behöver anpassa samhället efter dess konsekvenser. Men vad är rätt nivå? Ska vi skydda oss mot allt, eller kan vi tåla vissa risker? Swecos Mattias Salomonsson, specialist inom översvämning och klimatanpassning, resonerar om detta. Det är ingen tvekan om att Sverige och världen kommer att uppleva konsekvenser av klimatförändringarna….

Läs Mer

En dag, två länder!

25 mars 2022 i En dag på Sweco

De lite mörkare månaderna på året innehöll ändå en hel del solglimtar från våra medarbetare som denna gång roddat möten tillsammans med husdjur, jobbat högt upp i luften, sprungit ringmuren runt, fått uppleva idéer bli till verklighet under spännande dagar på fält och mycket annat. Här kommer några exempel på vad vi på Sweco har…

Läs Mer

Transportstyrelsens nya föreskrifter och trafikbullerförordningen

23 mars 2022 i Akustik

Transportstyrelen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. De tekniska egenskapskraven ska tillämpas av byggherren, väghållaren och spårinnehavaren vid projektering och utförande av de byggnadsverk som föreskrifterna avser. Kraven gäller vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring, i enlighet med 8 kap. plan- och bygglagen och gäller från…

Läs Mer

Översvämmad park

Rapportsläpp av IPCC – Ny klimatkunskap om effekter, anpassning och sårbarhet

1 mars 2022 i Swecos hållbarhetsblogg

Igår släppte FNs klimatpanel, IPCC, en ny rapport. I detta blogginlägg går jag igenom och belyser det som är nytt och intressant. Häng med! Vilka är IPCC nu igen? FN har ju två klimatorganisationer. UNFCCC håller på med klimatförhandlingar och härifrån har vi COP-mötena och Parisavtalet. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är det FN-organ…

Läs Mer

Modellen och verkligheten

22 februari 2022 i Bygg bättre

Prognoser, modeller och visualiseringar är helt avgörande i planering och projektering av infrastruktur. Vi måste ta beslut i dag för att kunna se resultatet av våra beslut om lång tid, ibland om flera år. Men vad är en modell? En modell är en förebild för framställning – med större eller mindre grad av imitation av…

Läs Mer

Kan vi bygga bättre idag – i betong?

15 januari 2022 i Bygg bättre

Betongindustrin och hela byggsektorn står inför en stor utmaning. För att uppnå Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045 måste vi minimera våra utsläpp av koldioxid och andra skadliga växthusgaser. Stom- och grundläggningskonstruktionen svarar för ca 45% av klimatpåverkan i byggprocessen, där byggmaterialen stål och betong sticker ut med dess höga påverkan. Samtidigt har vi stora…

Läs Mer

Barn och buller i Stockholms län

22 december 2021 i Akustik

Idag, strax innan jag går på julledighet, vill jag bara tipsa om ett digitalt lunchseminarium den 26 januari 2022 där resultat från en mycket intressant rapport kommer att diskuteras. Det gäller olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Hoppas att vi hörs där! Läs mer här: Barn och buller…

Läs Mer

Nya regelverk och föreskrifter för detaljplaner – så påverkar de din kommun

15 december 2021 i Digitalisering

Den 1 januari 2022 börjar de nya föreskrifterna och specifikationerna för detaljplaner att gälla. Vad innebär det rent konkret för din kommun? I detta blogginlägg guidar jag dig genom de nya reglerna och listar fem steg som varje kommun behöver ta för att klara de nya kraven. Detaljplaneinformationen blir digital Från årsskiftet blir Sveriges kommuner…

Läs Mer

Har du koll på dina BAT-slutsatser?

15 december 2021 i Avfall

I augusti nästa år börjar de framtagna BAT-slutsatserna för avfallsbehandling att gälla. Avfallsverksamheter som omfattas är bl.a. biologisk behandling av både icke-farligt och farligt avfall, behandling av icke-farligt avfall inför förbränning eller samförbränning, fragmentering av metallavfall (både icke-farligt och farligt) fysikalisk-kemisk behandling av farligt avfall. Att deponera både icke-farligt och farligt avfall är också en…

Läs Mer

Innovativ stadsutveckling för hållbara städer

6 december 2021 i Smarta städer

En väg till en mer hållbar stad är att ha ett mångdimensionellt perspektiv i såväl planering som användning av ytor. Det innebär exempelvis att man även tar med ytor under jord i beräkningen och använder fysiska strukturer i staden multifunktionellt. För att lyckas behöver man ett innovativt tillvägagångssätt. Hur kan ett innovativt arbetssätt göra den…

Läs Mer

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.