Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

På farligt uppdrag

18 mars 2016

I mitt tidigare yrkesverksamma liv var jag kemist och jobbade med farligt avfall, ute på fält. Ute på fält innebar att sortera det miljöfarliga avfall som lämnades in till kommunala återvinningscentraler och miljöstationer av allmänheten.

Innan man begav sig iväg på uppdraget att sortera på miljöstationen behövde man se till så att den personliga utrustningen var fräsch och att allt fanns med rena skyddshandskar, gasmask med tillhörande filter, ficklampa, ögontvätt, varningsväst och skyddsglasögon. Då sortering av miljöstation i de flesta fall även innebar att man också skulle transportera in godset själv till mottagningsstationen behövde även bilen tittas igenom för att säkerställa att all utrustning fanns med kartonger, plastsäckar, vermiculit, skyffel, uppsamlingskärl, tätting, skriftliga instruktioner och lådan med etiketterna för att kunna förpacka och märka samt transportera det farliga godset korrekt.

Då vi kemister sällan blev kallade till en miljöstation förrän de var överfulla, så började arbetet med att göra en sortering som redan kunde ha gjorts av den som lämnade in det miljöfarliga avfallet, det vill säga att sortera färgburkar efter om de var oljebaserade eller vattenbaserade. Detta är en mycket enkel arbetsuppgift, men den tar tid och om det är en strålande sommardag, en mycket varm uppgift, då man som kemist jobbar i heltäckande kläder som är syrabeständiga. Det som blev lite mer besvärligt var när det dök upp flaskor eller burkar som en gång i tiden har innehållit juice, honung, eller blandsaft men nu innehöll något som man inte borde äta eller dricka. Det var här som kunskaperna inom kemi sattes på prov. Dessa flaskor okulärbesiktigades. Om inte det räckte att titta togs locket av och produkten pH bestämdes med pH-sticka. I de fall inte detta heller räckte behövde produkten luktas på. Nu hade man oftast fått klart för sig i vilken klass produkten ska klassificeras för att omhändertas på ett korrekt sätt enligt ADR-S (föreskrift med bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid transport av farligt gods). Det farliga godset förpackades därefter i kartonger innehållande plastsäckar och fylldes på med vermiculit. Kartongerna märktes upp med UN-nummer och tillhörande etikett. Transportdokumentet skrevs på plats med all nödvändig information UN-nummer, transportbenämning, vikt, klass, osv. Sist men inte minst lastades och skyltades bilen med orangea skyltar både fram och bak. Nu kunde transporten av det farliga godset mot vidare behandling ta sin början.

Avfallspotpurri
Avfallspotpurri

 

Pågående sortering
Pågående sortering

 

 

 

Vid pennan Linda Hallberg

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.