Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

På besök i Fujisawa Sustainable Smart Town

12 april 2016

En tågresa 45 minuter sydväst om Tokyo station ligger förorten Fujisawa där privata företag och lokala myndigheter har gått ihop för att bygga en stadsdel utefter ultimata smarta ideal för 1000 hushåll kallat Fujisawa SST (Sustainable Smart Town). Detta är ett självklart resmål för mig som samhällsbyggare när jag ändå är i Japan.
fujisawa_entrance
Stadsdelen är byggd framförallt utifrån de koncept som måste råda vid en smart livstil både nu och i framtiden och därefter har infrastruktur och hus utformats. Stadsdelen har som mål att minska både koldioxidutsläpp och vattenkonsumtion med 70% respektive 30% och samtidigt till 30% vara självförsörjande på energi genom solceller. Invånarna kan själva följa sin energikonsumtion i en webbportal och där se hur deras livsstil påverkar miljön. Dessutom är Fujisawa STT utformat att invånarna ska socialisera och agera tillsammans med varandra för att värma om och ha utbyte med varandra. Se mer i denna film kring konceptet.

Det första intrycket
Fujisawa SST ligger en 20-minuters promenad från Tsujido Station och jag slås av att som invånare är det ett hinder att ta sig de 2 km till pendeltåget om arbete sker någon annanstans. Detta torde vara faktum då Fujisawa SST inte inhyser några arbetsplatser vad jag kan se samt att att nästan samtliga invånare i stor-Tokyo åker kollektivt varje dag som jag berättade om i mitt förra blogginlägg. Väl i ”stan” möts jag av solceller på både hustaken och i parkerna. Även om det är en molnig dag så får jag känslan av att här produceras det en hel del energi.fujisawa_solar
fujisawa_cameraJag ser även tydligt de övervakningskameror som ständigt övervakar stadsdelen och dess befolkning. Något som det i informationsmaterialet talas om som säkerhet för invånarna. Det finns ett cylindriskt cykelgarage med plats för många cyklar med samma funktionalitet som bilgarage där man kör in sitt fordon och det placeras automatiskt på rätt plats och hämtas fram när föraren beställer fram det. Dessutom finns det elbilar för utlåning och tankstationer för elbilar.

Förutom bostäder inrymmer Fujisawa SST även gemensamma ytor där invånarna ska uträtta sina inköp och socialisera. Det finns mataffär, restaurang, posthantering, biluthyrning, förskola m.m. att tillgå. Dessutom finns ytor för att arbeta, ”hänga”, umgås eller bli inspirerad genom att bläddra i magasin. Vid mitt besök plockade jag även med mig en folder med information om de event som sker i april för stadsdelens invånare.

Dessutom finns stadsdelens ”styrcentral” centralt belägen i samma byggnader där besökare kan se hur stadsdelens energitillverkning, koldioxidutsläpp etc. ser ut för tillfället.
fujisawa_central

En intressant detalj är att parkbänkarna i stadsdelens parker är utformade så att de kan användas som spisar (!) om det uppstår ett en katastrof. Detta tänk finns även med i stadens övergripande mål att den ska vara självförsörjande i 3 dagar om något uppstår. Jag kan tänka mig att detta har att göra med att Japan ständigt drabbas av jordbävningar samt den tsunami som drabbade landet 2011 där kärnkraftverket i Fukushima havererade.
fujisawa_stove

Vad tycker jag om detta?
Som gruppchef för Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling är jag är lekman när det kommer till att bedöma lämplighet och funktion för infrastruktur, arkitektur eller samhällsplanering. Men som besökare i Fujisawa SST, utbildad lantmätare samt samhällsbyggare i stort så tänker jag ändå lyfta några av mina tankar kring detta. Många av idéerna bakom Fujisawa SST känner jag positivt inför, t.ex. att medborgarna blir delaktiga i hur deras agerande påverkar miljö och hållbarhet samt att det görs enkelt att främja hållbara beteenden som att använda mindre energi och vatten eller minska fossila transporter. Dock får jag känslan av gated community vid mitt besök i Fujisawa SST där jag ständigt övervakas av kameror. Jag ställer mig frågande till om stadsdelens uppbyggnad endast är till för de invånare som faktiskt bor i stadsdelen och därmed exkluderande till övriga medborgare i staden runtomkring Fujisawa SST?

Min känsla är att Fujisawa SST är utformad för en viss typ av människor som vill, kan och har råd att leva på detta sätt. Jag ställer mig tveksam till att de affärer som finns i området verkligen tjänar alla syften med sitt utbud. Detta, tillsammans med avståndet till den spårbundna kollektivtrafiken, kommer antagligen generera en hel del resor för inköp och transport. Detta känns högst troligt då det fanns både gemensamma och privata parkeringsytor där det stod helt vanliga bilar som drivs av fossila drivmedel. Den tanke som slog fast i in hjärna var Sven Markelius tanke kring ABC-staden (arbete, boende, centrum) och hur Vällingby centrum är utformat. Dock har Fujisawa SST inga arbetsplater vad jag kunde se.
fujisawa_cars

Det finns en hel del tankar kring Fujisawa SST som är intressanta att diskutera vidare och vända på tillsammans med experter inom arkitektur, energi, miljö, trafik, stadsplanering, IT etc. Vad kan vi lära oss och ta vidare till våra förhållanden? Vad ska vi revidera och göra annorlunda? Oavsett vad vi tycker om Fujisawa SST så har i alla fall någon påbörjat processen och det finns ett referensprojekt att gå tillbaka till för att se hur det utvecklas i framtiden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.