Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Ökad elanvändning i Sverige

18 november 2019

Efter att elanvändningen legat relativt stabilt i Sverige från slutet av 80-talet till idag pekar nu flera studier nu på ett trendbrott där elefterfrågan förväntas öka relativt mycket till 2045. Exakt hur mycket elanvändningen kan komma att öka är givetvis osäkert, men de studier som genomförts de senaste åren pekar samtliga på ett utfallsrum där elanvändningen ökar jämfört med dagens elanvändning som är på cirka 130 TWh/år (exklusive förluster).

Flera studier pekar på ökad elanvändning

De olika studierna tar i stort utgångspunkt i de många färdplaner som olika branscher tagit fram för att visa på hur de kan ställa om till fossiloberoende. Det handlar med andra ord inte om att vi blivit mindre energieffektiva utan snarare om att fossil energi förespås ersättas med el. I den underlagsrapport Sweco deltog i inom ramen för NEPP visas på att elanvändningen 2045 kan bli cirka 40-50 TWh högre 2045 än idag.

Elanvändningen bedöms öka till 2045

Flera delar bedöms behövas för att möjliggöra omställningen om energisystemet såsom energieffektivisering, utbyte till bioenergi, ökad återvinning och en smartare användning av energi, men elektrifiering bedöms vara en viktig nyckel för omställningen.  Häromveckan presenterade jag olika scenarier för elanvändning framåt på Moditys höstevent i Malmö. Det blev intressanta diskussioner om utfallsrummet för elanvändningen framåt samt vad som blir ”nästa steg” för branschen att agera på. Diskussioner om hur vi säkrar elförsörjning på sikt kommer troligtvis att aktualiseras ytterligare.

Författare
Gruppchef för Swecos energimarknadsgrupp (och allmän energinörd). Intresserad av energimarknader, energiförsörjning, energiomställingen och vilken policy som behövs för att främja ett optimalt energisystem.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.