Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Nyttan av BIM

11 september 2017

Sitter på tåget mot Göteborg där jag ska prata om nyttorna med digitalisering av byggbranschen och smarta fastigheter. För att förstå vilken effekt digitaliseringen av byggprocesserna kommer ha för branschen är det viktigt med en tillbakablick och ett förtydligande vad det är vi avser när vi pratar om digitalisering. Många branscher har fått uppleva hur digitalisering förändrar och effektiviserar inte bara verktyg och IT-stöd utan även vilken påverkan det har på befintliga arbetsprocesser. Byggbranschen står nu inför samma förändring, men den har ännu en lång väg kvar att gå. Om man jämför med andra branscher har byggbranschen inte kommit långt med digitalisering, det är fortfarande en ganska traditionell bransch som i mångt och mycket fortfarande är ett hantverk. De riktigt stora ändringarna har ännu inte slagit igenom, en murare murar fortfarande sten på samma sätt som för hundra år sedan.

Så vad pratar vi om när vi pratar digitalisering? Begreppet är oerhört brett och beroende på vem du frågar så kommer du säkert få olika svar. Men i grund och botten handlar det om att använda den nya tekniken på ett smart sätt. Det kommer finnas möjlighet att få IT-stöd i sina arbetsprocesser, men digitaliseringen handlar om oerhört mycket mer än att bara ersätta traditionella arbetsverktyg med IT och automation. Det handlar om att utnyttja den fulla kapaciteten som tekniken för med sig och skapa nya arbetsprocesser baserade på dessa möjligheter. Våra arbetsprocesser som de ser ut idag bygger mångt och mycket på en hantering av papper och manuella steg. Digital teknik öppnar upp för nya möjligheter att till exempel granska och kvalitetssäkra, ofta mycket tidigare i processerna än vad som sker idag, och självklart ska vi ta tillvara på styrkan i detta, och samtidigt säkerställa att vi följer de lagar och regler som finns.

Som jag ser det finns navet i digitaliseringen av byggbranschen i Building Information Management (BIM) – både med de intelligenta modeller som nu kan tas fram av det som byggs samt med de ändrade arbetssätt som modellerna skapar förutsättningar för. Det kan låta trivialt och enkelt att säga att alla som arbetar i ett projekt ska ha tillgång till samma information och snabbt och enkelt kunna hitta senaste versionen. Men i verkligheten är det så klart här en av utmaningarna ligger. Utmaningarna handlar delvis om teknik, men idag finns de tekniska lösningarna för att genomföra detta, och det blir tydligt att vi också har en kultur som måste ändras för att detta ska fungera fullt ut.

Av den anledningen finns det skäl att prata om nyttor av digitalisering. Nyttan av en BIM-modell. Och nyttorna är många. Flera av dem kommer jag ta upp på föreläsningen idag, andra hinner jag inte ens nämna. För när vi börjar bygga upp en digital modell av vårt objekt och förädlar den genom hela processen med mer och mer information så har vi inte bara sparat tid och pengar under arbetets gång – vi har också skapat en digital tvilling av det objekt vi byggt klart, full med värdefull information som kan lämnas över till förvaltning. Och det här, som flera studier visar, som de riktiga nyttorna börjar trilla in.

Vill du läsa mer om byggbranschen och digitalisering? Nedan finns ett par rapporter:

http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future

http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative

En ny rapport om nyttan av BIM: https://www.construction.com/toolkit/reports/bim-business-value-construction-global-markets

 

 

 

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.