Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Nytt inom avfallsområdet!

1 december 2022

Det händer saker inom avfallsområdet! Nedan sammanfattar Swecos avfallskonsulter några av de förändringar som är på gång.

 • Ny verksamhetskod införs för kemisk behandling i 29 kap. miljöprövningsförordningen (MPF). En helt ny verksamhetskod 90.436 (70 a § tillståndsplikt B) införs som gäller för att behandla icke-farligt avfall genom kemisk behandling om den tillförda mängden är mer än 100 ton per dygn. Tillståndsplikten gäller dock inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 65 eller 66 §. Förändringen börjar gälla 1 januari 2023.
 • Verksamhetskoder för behandling av avfall som uppkommit i egen verksamhet upphör att gälla. Skälet till att koderna tas bort är att effekterna av en avfallsbehandling inte anses bero på var avfallet har uppkommit någonstans. Verksamheten kommer därför i stället att omfattas av andra bestämmelser i 29 kap. MPF. Förändringen börjar gälla 1 januari 2023.
 • Nya bestämmelser införs i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vilket ger kommuner rätt, om särskilda skäl finns, att besluta att anmälningspliktiga verksamheter som omfattar behandling eller insamling av avfall endast får bedrivas om länsstyrelsen gjort en bedömning i fråga om säkerhet först. Detta innebär alltså att även anmälningspliktiga verksamheter kan behöva ställa säkerhet för att få bedriva sin verksamhet. Förändringen börjar gälla 1 januari 2023.
 • Straffsanktion i form av böter införs för den avfallsproducent som lämnar avfall till någon som inte har gjort de anmälningar/har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen.
 • Den 1 januari 2023 träder bestämmelser i kraft som innebär att avfallsinnehavare måste se till att förpackningar skiljs från sitt innehåll innan det slängs alternativt säkerställa att särskiljandet sker vid ett senare tillfälle. Övergångsbestämmelser medför dock att kravet inte ska följas förrän 1 januari 2024.
 • Implementeringen av engångsplastdirektiviet fortsätter.
  Från och med den 1 januari 2023 införs bla. producentansvar på fiskeredskap. Dessutom blir producenter av vissa tobaksvaror med filter skyldiga att ha en producentansvarsorganisation, som bland annat ska se till att det finns insamlingskärl för fimpar tillgängliga där många människor vistas. Utöver detta införs nu den första delen av nedskräpningsavgiften för producenter av de engångsplastprodukter som skräpar ner mycket; till exempel fimpar, godispapper och matlådor. Producenterna måste betala en årsavgift till Naturvårdsverket, vilken ska täcka handläggning, administration och utbetalning av avgifterna, skräpmätningar samt informationsspridning om engångsprodukter till konsumenter.
 • Kommunerna får större ansvar i insamling av avfall.
  Senast den 31 december 2023 ska varje kommun ha ett system för separat matavfallsinsamling och 2024 tar kommunerna ansvar för att samla in förpackningsavfall från hushållen, medan det fortfarande är förpackningsproducenterna som betalar.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.