Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Nytt deponigassystem på Filborna minskar utsläppen

6 mars 2020

På Filborna deponi i Helsingborg arbetar Sweco, Malmbergs och Project Plus just nu med att uppgradera deponigasutvinningssystemet på uppdrag av NSR. För att genomföra  uppgraderingen har NSR erhållit bidrag från Klimatklivet: åtgärderna förväntas nämligen minska utsläppen med 25 000 ton CO2ekv/år.

Arbetet började redan 2018 med flera förstudier: besiktning av det befintliga systemet, deponigasmätningar samt modellering för att bedöma möjligt framtida gasuttag och gasproduktion.  Ett nytt gasuttagssystem designades och borrning och installation upphandlades. Alla nya brunnar är nu borrade och sammankopplade med det befintliga systemet. Igår öppnades de nya brunnarna för först gången och nu återstår justeringar och reglering under de kommande veckorna för att optimera uttaget.

Det förväntade gasuttaget bedöms bli ungefär fyra gånger så stort som dagens – en stor vinst för miljön!

Ny gasbrunn som öppnades upp igår. På brunnen är det möjligt att reglera flöde, loda lakvattennivån samt mäta gassammansättningen och tryck. Foto: Jenny Kivistö.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.