Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Nya publikationer om Energigas

16 januari 2018

Rykande heta från pressarna har Energigas Sverige kommit ut med två nya publikationer nu i årsskiftet; EGN 2017 och BGA 2017. Både Energigasnormen (EGN) och Anvisningar för Biogasanläggningar (BGA) har uppdaterats under 2017, och ersätter de gamla EGN 2012 och BGA 2014. Framför allt nya BGA är en rejält omarbetad version jämfört med de gamla. De största förändringarna som gjorts i BGA är följande:

  • Högtryckssystem för fordonsgas har tagits bort eftersom det hanteras i TSA
  • Nytt kapitel om avstånd
  • Kapitel om tillstånd och kontroller har omarbetats
  • Kapitel om distribution har tagits bort eftersom det hanteras i TSA, EGN och NGSA
  • Text av informativ karaktär har tagits bort, exempelvis kapitel om uppgradering

Energigas Sverige har således varit flitiga under 2017 och så har även våra Sweco-medarbetare Åsa Strickland och Hans Lundborg som ingår i Energigas Sveriges revisionsgrupp.

Publikationerna finns att beställa från Energigas Sveriges hemsida www.energigas.se.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.