Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Nya lösningar i konflikt med gamla regelverk

26 augusti 2015

I min brevlåda landade nyss ett inlägg riktat mot SWECOs Smarta Städer blogg. Andemeningen i inlägget är att vi genom vårt arbete blåögt bidrar till att bygga ett samhälle med övervakning och kontroll av medborgarna. Nyckeln till övervakningssamhället är att kunna kombinera olika informationskällor, och den smarta staden är en del av detta.

Den senaste veckan har det förts en hätsk diskussion kring Spotifys nya avtalsvillkor som bl.a. kräver tillgång till dina bilder och din position. Under våren och sommaren har samma diskussion förts kring Windows 10 (se tex http://blogg.idg.se/freedom/2015/04/11/windows-10-designat-for-stjala-anvandarens-integritet/). Ny Teknik skrev den 13 augusti att en grupp forskare lyckats hacka en bil och ta över dess funktioner genom att skicka ett SMS!

En av mina starkaste upplevelser från årets seminarier i Almedalen var att många inlägg och kommentarer andades en stark teknikoptimism vilket står i kontrast till det nyanlända brevet och diskussionen kring integritet, övervakning och datasäkerhet. Ministrar, statssekreterare och generaldirektörer ser IT utvecklingen som en nödvändig förutsättning för ett effektivt och resurssnålt samhälle. Delningsekonomin bygger på snabba och enkla kontakter mellan människor och kreativiteten är enorm.

Men är vi aningslösa? Håller vi på att skapa George Orwells 1984 med den bästa av alla intentioner?

Jag skulle vilja hävda att alternativen förskräcker. Även om det finns risker förknippade med informationssamhället och den smarta stadens sammankopplade system, så är det i samhällen som undertrycker fri information och utveckling som förtryck uppstår. Inte tvärtom. I det öppna samhället uppstår det också motkrafter och alternativ.

Är då allt frid och fröjd? Nej – tillbaks till Almedalen: Samma dag som jag medverkade i ett seminarium om transporttjänster i delningsekonomin så kablades nyheten att de ansvariga för transporttjänsten Uberpop i Frankrike hade häktats. Myndigheterna i Barcelona vill införa restriktioner för AirBnB med argumentet att dom bedriver illegal verksamhet. Och det finns många andra exempel på att effektivisering och resursbesparing kommer i konflikt med gamla regelverk. Tro inte att du kan sälja överskottsel från din elbils batteri till grannen via elnätet. Regelverk och institutioner som instiftats för att möta gamla problem används för att skydda privilegier och förhindra nya lösningar. Det är också tydligt att tillgång till information blir en maktfaktor och att informationen som sådan blir en handelsvara.

Den smarta staden är en symbol för en trygg, attraktiv, effektiv och resurssnål miljö för boende, fritid och arbete. I vårt arbete med utvecklingen av olika system måste vi så långt som det är möjligt bidra till att den information som skapas görs tillgänglig för innovation.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.