Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Nya energiskatteregler höjer elpriset för tillverkningsindustrin

27 september 2017

I och med budgetpropositionen från 2016 ändras regelverket för energiskatt. Detta innebär bland annat att tillverkningsindustrin inte längre har rätt att köpa in el med en lägre energiskatt. Samtliga elkonsumenter betalar från 1 januari 2017 full energiskatt och måste sedan ansöka om återbetalning för att kompenseras med en lägre skattesats. Detta innebär en stor omställning för tillverkningsindustrin med ökade kapitalflöden och höga räntekostnader för sina elinköp.

Energiskatt betalas av konsumenter av el, enligt lagen om skatt på energi, i nuläget är beloppet 32,5 öre/kWh. För att främja tillverkningsindustrins konkurrenskraftighet har tillverkande industrier rätt att göra avdrag på energiskatten och betala endast 0,5 öre/kWh. Innan de nya energiskattreglerna som trädde i kraft 2017 köptes el in med en lägre energiskattesats direkt från elhandelsbolaget. Denna möjlighet tas nu bort i och med det nya regelverket och tillverkande industrier måste istället ansöka om återbetalning för att få tillbaka den energiskatt man betalat in under året.

För verksamhet med tillverkande processer innebär detta en stor påverkan på kapitalflöden och räntekostnader, även om elkostnaden i slutändan ska bli den samma. Skattedelen av inköpspriset på el ökar från 0,5 öre/kWh till 32,5 öre/kWh, vilket innebär i princip en dubblering av det totala inköpspriset, i och med dagens spotpriser. Återbetalning sker sedan i slutet av året. Ansökan om återbetalning av energiskatt kan endast göras för den del som överstiger 8000 kr och sker elektroniskt, årsvis till Skatteverket. Företag som förbrukar mer än 250 000 kWh/år kan ansöka om att få återbetalning kvartalsvis, vilket minskar påverkan på likviditet och företagens räntekostnader för sina elinköp.

Stora elanvändare i tillverkningsindustrin har dock ett visst undantag och kan ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga. På så sätt kan företaget direkt köpa in el till den lägre energiskatten och därefter göra avdrag direkt i deklarationen. Detta gäller för företag över 20 GWh där minst 50% av elen förbrukas i tillverkningsprocessen.

Viktigt att tänka på i och med de nya energiskattereglerna är även att avdrag endast får sökas för den el som förbrukats inom tillverkningsprocessen. Tillverkande företag måste därför ha god översyn av sin elanvändning och vara medvetna om hur stor del av elanvändningen som har rätt till lägre energiskatt när ansökan skickas in! Håll utkik i deklarationstider, detta är ett beslut som påverkar många aktörer i Sverige och kan innebära stor skillnad för elkostnaderna!

För mer information om de nya reglerna för energiskatt och uppdelning av elanvändning i industri, kontakta:

Emma Wiesner, analytiker Sweco (emma.wiesner@sweco.se)

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.