Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Ny höst – nya studenter

20 september 2017

På väg hem från några dagar i Turin. Det har varit startmöte för nästa omgång av SELECT-studenter. Turin denna gång. Platt stad, bilstad. Som jag fattade så var det fram till vinter OS 2006 Italiens industristad nr 1. Här föddes Fiat, här låg länge den största Fiat fabriken, numera bygger man bara fin Fiater och Maserati (inte så illa). Bilar parkerade över allt, dubbelparkerade, trottoarer, parker, övergångsställen, refuger. Inte jätte mycket trafik men ända så mycket att den morgonfuktiga luften smakade diesel under morgonjoggen. Här behövs elektrifiering av bilflottan och här och var såg man tecken att det var på G. Här som på många andra ställen. Undrar om man får uppleva en morgon i en europeisk storstad när luften inte smakar diesel för att det bara är elfordon som viskar omkring. Hoppas det.

Även om det var mycket bilar som skvallrar en stad där man i slutet av varje bulevard ser höga berg om viss livskvalitet i alla fall.

Studenter. Tredje omgången (tidigare kan du läsa om här, och här, samt här). Det är sådan otrolig glädje att jobba med dessa studenter. Fulla av nyfikenhet och precis hela livet framför dem. Förhoppningsvis kommer de i alla fall få jogga i dieselfria storstäder (även om jag inte hinner det).

Vad skall vi göra denna gång då? Vi har sex projekt på listan. Från rätt konkreta till några som är betydligt större och mer ”politiska” om man kan uttrycka sig så. Projekten är dessa:

  • Project 1: Estabanell – Eco-bot
  • Project 2: EEF – Market model for energy efficiency
  • Project 3: SmartGridNetworks – Grid optimization
  • Project 4: Ngenic – Flexibility and adaptability
  • Project 5: Gotland – Develop sustainability for the island
  • Project 6: Eskom – Improve the local environment

Projekt 1, Eco-bot är I samarbetet med Estabanell. Kataloniens största nätbolag. Här handlar det om man kan automatisera kundinteraktion.

Projekt 2, Marknadsmodell för energieffektivisering. Detta är ett projekt i samarbete med EEF (Energi Effektiviserings Företagen). Hur skulle en marknadsmodell för energieffektiviseringsåtgärder kunna se ut? Är det överhuvudet taget möjligt att skapa en?

Projekt 3. Nätoptimering. Projektet genomförs tillsammans med SmartGridNetworks i Karlskrona. Detta handlar om hur drift av elnät kan optimeras med utgångspunkt från nätstationer. SmartGridNetworks har installerat avancerad mätning i en handfull nätstationer och studenterna skall här analysera mätdata och komma med förslag hur eventuella hittade problem kan lösas, både tekniskt men även om det går att komma åt exempelvis snelaster med hjälp av kundkontakt.

Projekt 4. Detta projekt görs i samarbete med Ngenic. Ett företag som inte lägre funderar på framtiden utan är framtiden vad gäller kunddeltagande på energimarknader. Projektet går ut på att se på hur affärsmodeller kan förfinas.

Projekt 5. Detta projekt tar sitt avstamp i Gotland strävan i att bli klimatneutrala. Projektet genomförs i samarbete med Gotlandskommun och här skall studenterna hjälpa till med att ta fram förslag som bidrar till omställningen och fundera på dess konsekvenser.

Projekt 6. Här tar vi ett jättekliv till Sydafrika. Projektet är ett samarbete med Eskom. Den lokala miljön i många kåkstäder är väldigt dålig pga att all matlagning och uppvärmning sker med kol som eldas inomhus. Kan miljön, luftkvaliteten, bli bättre om man istället använder eluppvärmning och elspisar? Rimligen men vilka investeringar krävs, vad blir det för löpande kostnader och. Det handlar om att ändra historia, mat och värme har kommit från kol i generationer och det har fungerat bra; så varför ändra på det?

6 projekt, dryga 50 studenter. Nu skall de önska projekt och sedan skall grupperna bli bra. Kanske blir inte alla projekt genomförda, kanske blir de. Det har får jag säkert anledning att återkomma till.

Studenterna har en fantastisk resa framför sig, det är nästan så man önskar att man var 25 år igen. Fast jag får ju vara med utan att behöva plugga till några tentor. Ännu en bra dag på jobbet!

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.