Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Nu digitaliserar vi samhällsbyggnadsbranschen!

3 september 2020

Under hösten kommer vi under Digitaliseringsbloggen köra en serie inlägg där vi intervjuar digitaliseringsstrateger från Swecos olika verksamhetsområden inom samhällbyggnadssektorn. Först ut är digitaliseringsansvarig för Sweco Sverige, Per Vidar Lundberg. Serien är tänkt att ge en bredare bild över digitaliseringens utmaningar och möjligheter inom den bransch som Sweco varit verksam i under mer än hundra år, och i vilken vi ser en enorm potential nu när tekniken utvecklas och mer och mer data tillgängliggörs.

Per Vidar Lundberg är CDO (Chief Digital Officer) på Sweco, en roll som han tillträdde för snart två år sedan. En spännande roll i en spännande tid – samhällsbyggnadssektorn står precis som övriga branscher inför en stor omställning när data som är tillgängligt för våra processer ökar, och verktygen för att hantera alla dessa data blir allt mer avancerade.

Per Vidar Lundberg

Med din bakgrund från bland annat SVT och Hyper Island – hur tänker du kring utmaningarna och möjligheterna som samhällsbyggnadsbranschen står inför?

En stor fördel med digitaliseringen är att den tar bort kanalträngseln i all kommunikation. För tv-branschen innebar det att vi gick från att behöva förhålla oss till 4 fullproppade tv-kanaler till att ha miljontals digitala ”kanaler” via Internet. En annan stor fördel är att man får data på hur användarna beter sig, vad de gillar och ogillar, vilka processer som flyter på och vilka användarna fastnar i. För tv innebar detta att vi fick ny kunskap om vilket innehåll användarna sökte upp och vi kunde ge bättre grundade rekommendationer.

Jag tror båda de här effekterna är relevanta även för samhällsbyggnadsbranschen, precis som för de allra flesta andra. Med Internet finns det obegränsade sätt att kommunicera med branschens aktörer, ingen är längre hänvisade till brev, telefon eller fysiska möten. Det skapar stora möjligheter till nya samarbeten och en bättre förståelse för vilka behoven är och hur de kan lösas.

Med möjligheten att samla in data kring beteende och användning kan vi också skapa nya lösningar och förbättra befintliga med en betydligt större träffsäkerhet än tidigare. Ta en sak som att betalmodellerna för kollektivtrafik numera är digitala. Utöver att de gör det enklare att köpa en biljett eller ladda sitt kort ger de oss också data om hur resmönster och trafikbelastning ser ut. Givetvis behöver datat användas med respekt för den personliga integriteteten, men rätt använt ger digitaliseringen stora möjligheter till kunskapsbaserade förbättringar av samhället.    

Samhällsbyggnadsbranschen är traditionellt sett en bransch där projekt pågår under många år – ett större infrastrukturprojekt kan ta decennier från ritbordet till färdigställandet – hur ser du på utmaningarna kring förändrade behov och krav, möjligheter till flexibilitet som teknikutvecklingen som vi ser för med sig, i förhållande till den kultur/tradition som finns i branschen?

Generellt skulle jag säga att vi behöver bygga in osäkerheten  om den framtida användningen av en byggnad eller konstruktion i designen och göra den så ändringsbar det bara går. Det är lätt att slänga sig med flashigt begrepp som agil utveckling, men en bro kan inte byggas på det sättet.

Om man istället tänker flexibilitet vad gäller hur en byggnad eller en konstruktion ska användas, så kan man ändå möta förändrade behov över tid. Det torde t ex vara få som tror att kontorsytor kommer att användas på samma sätt efter covid-19-pandemin. Har man byggt på ett sätt som gör det lätt att byta fokus från arbetsstationer och skrivbord till mötesytor och sociala zoner så kan man möta nya behov. Digitaliseringen spelar roll även här, de flesta är överraskade över hur väl det har fungerat att lösa sina uppgifter utanför kontoret med hjälp av digitala verktyg och lösningar.

På vilka sätt ser du att ett bolag som Sweco kan stödja våra kunder och samhället i den omställning som nu sker?

Sweco är det stora varuhuset inom vår bransch, vi är inte den lilla designerbutiken på hörnet. Med det följer att vi kan mycket om alla de samhällsbyggnadsfaktorer som påverkar en kunds vägval och de behov hen har. Inte minst kan vi hjälpa kunden att välja rätt i ett helhetsperspektiv och med bästa möjliga hållbarhet som mål. Som privatpersoner är vi numera bortskämda med snabba leveranser och god service när vi handlar digitalt och jag tror Sweco har goda förutsättningar att bli samhällsbyggnadsbranschens motsvarighet

Vi står inför flera stora och komplexa utmaningar i samhället, inte minst med den pandemi som just nu drabbat världen, men också klimathot, urbanisering mm. Hur ser du att Sweco och möjligheterna med digitalisering kan bidra till att stödja samhället i dessa frågor?

Digitalisering handlar för mig mycket om att göra det enklare för människor att lösa sina behov och om att kunna använda data för att göra kloka, hållbara vägval byggda på fakta och kunskap. Alla utmaningar vi står inför skulle behöva lösas utifrån den målbilden, så att skynda på digitaliseringsprocessen med Swecos hjälp för oss lite närmare det hållbara samhälle vi alla vill ha.    

Om du blickar framåt i tiden – vad tror du kommer känneteckna vår bransch om fem år? Tio? Tjugo?

Flexibilitet har vi redan nämnt, hållbarhet och digitalisering likaså. Det är evigt aktuella teman oavsett tidshorisont. Jag tror vi kommer att få se att våra experters kunskap har flyttat in i applikationer. Flytten till molnlösningar möjliggör detta. För att gå tillbaka till broexemplet: när 100 av världens bästa konstruktörer ritat sina broar i ett verktyg som har AI och maskininlärning i bakgrunden, så kommer verktyget att rita den hundraförsta bron bättre självt, eftersom den samlat all tidigare kunskap. Det här ser vi tydligt för självkörande bilar, som jag tidigare jobbat med. Om en bil kör för fort in i en kurva och får en sladd är det inte bara den som lär sig att farten var för hög, utan alla efterföljande bilar med samma teknik kommer att reducera farten och köra säkrare. Den typen av digital förbättring kommer vi att få se även i samhällsbyggnadsbranschen- och visst är det en fantastiskt spännande tid vi lever i!

Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt med Per Vidar Lundberg.

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.