Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Nu digitaliserar vi samhällsbyggnadsbranschen – detta händer inom området trafikplanering

8 oktober 2020

Under hösten kör vi en serie blogginlägg med intervjuer med några av våra digitaliseringsexperter. Denna vecka har vi intervjuat Henrik Karlsson, digitaliseringsstrateg hos Swecos konsulter inom trafikplanering.

Henrik Karlsson

Vilket verksamhetsområde inom samhällsbyggnadssektorn arbetar du inom?

Trafikplanering – mobilitet och transporter

Vilka utmaningar ser ni att kunderna inom ert verksamhetsområde står inför?

  • Urbanisering och koncentrering av människor i större städer
  • E-handeln och ett mer dynamiskt/kaotiskt logistikekosystem
  • Omställning till en fossilfri fordonsflotta och laddinfrastrukturen som denna kräver
  • Förändrade resmönster mht covid 19

Kan digitaliseringen vara ett stöd i dessa utmaningar?

Dessa utmaningar har inga klara paralleller inom en särskild gren av digitalisering, utan hanteras nog bäst genom dedikerat arbete, kloka politiker och väljare och en generell öppenhet, nyfikenhet och sunt förnuft kring ny teknik. Här är några exempel på hur vi på Sweco, med hjälp av digitalisering, har kunnat hjälpa våra kunder i dessa utmaningar:

  • Stockholms stad och Sundbybergs stad (pågår) har tillämpat en ny typ av samrådsverktyg för utbyggnaden av laddinfrastruktur som i grunden är en webbkarta. De används för att kommunicera vilka ytor som är tillgängliga, vilka som har tingats av andra energibolag, för att hålla koll på hur ytorna är fördelade mellan bolagen och göra uppföljning och analyser av programmen.
  • I Norra Djurgårdsstan innebär den höga exploateringstakten att mycket konstruktionsarbete går omlott. För att ha en chans att hålla koll på vilka TA-planer (temporära trafikregler under byggtid) som gäller och vilka arbeten som kan ske samtidigt digitaliseras (i viss mån) TA-planerna och sammanställs i ett av Sweco framtaget verktyg som ger tjänstemännen överblick över tid.
  • Det ökade trycket på stora städer märks inte minst i parkeringsfrågan. Med det har avgifter ökat och parkeringskontroller har blivit vanligare. Parkeringskontroller är dock ett tidskrävande arbete som har stora möjligheter att effektiviseras med hjälp av s.k. scan cars. Sweco har hjälpt staden att utvärdera sådana lösningar och ska nu även hjälpa med förfrågningsunderlag för upphandling av en sådan tjänst.

Om du tänker långt fram – vad händer inom er sektor om tio eller tjugo år? Hur nyttjar vi kraften i digitaliseringen då?

Vi blir bättre på att tillämpa RPA tack vare synliggörande av sådana verktyg, några år av försök och ett mer programmatiskt tänk i hur vi designar våra arbetsprocesser. På samma sätt som vi idag kan se över vilka uppgifter som kan göras av timanställda så kommer vi om 10-20 år se över vilka uppgifter som kan göras av robotar – kanske under uppsikt av timanställda.

Öppen data släpper loss på riktigt hos våra myndigheter och vi ser en enorm anstormning av tjänster och produkter, men även fler insikter och klokare beslut när media, medborgare och andra myndigheter enklare kan få tag på och använda data.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Henrik Karlsson.

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.