Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Nu digitaliserar vi samhällsbyggnadsbranschen – detta händer inom miljö- och vattenområdet

29 september 2020

Under hösten kör vi en serie blogginlägg med intervjuer med några av våra digitaliseringsexperter. Denna vecka har vi intervjuat Maria Sundesten, teknik- och digitaliseringsledare hos Swecos konsulter inom vatten- och miljöfrågor.

Vilket verksamhetsområde inom samhällsbyggnadssektorn arbetar du inom?

Maria Sundesten, teknik- och digitaliseringsledare

Jag jobbar på Sweco Environment där Swecos experter inom vatten och miljö sitter. Vi arbetar inom ett brett område av samhällsbyggnadssektorn med projekt inom bl.a. bygg och anläggning, infrastruktur, industri, kommunal och statlig verksamhet. Våra uppdrag handlar om att minska påverkan på miljön genom hållbara lösningar vid utveckling av vårt samhälle. Vi hjälper våra kunder att med bästa teknik bygga säkra och effektiva vattenreningsanläggningar, förebygga översvämningar, undersöka och sanera mark, säkerställa biologisk mångfald, värna om naturresurser, återvinna avfall och mycket mer.

Vilka utmaningar ser ni att kunderna inom ert verksamhetsområde står inför?

Vi ser att grön omställning med fokus på klimat och hållbarhet ökar. Stora delar av näringslivet behöver göra förändringar i hur de bedriver sin verksamhet för att skapa en hållbar tillväxt. I detta ligger utmaningar som att investera i rätt teknik med lång livslängd, skapa cirkulära och effektiva system för materialanvändning och energiförbrukning. Ny teknik skapar ofta behov av nya digitala lösningar, inte minst med ökade krav på såväl effektivisering som uppföljning och rapportering.

Kan digitaliseringen vara ett stöd i dessa utmaningar?

Samhället i stort går mer och mer mot digitala lösningar och jag ser samma trend inom samtliga branscher vi verkar inom. Digitala lösningar kan många gånger vara en nyckel till att hitta optimeringar eller visualisera en problemställning. Jag ser många tillämpningar av ny teknik som skulle kunna hjälpa företag att hitta mer driftsäkra eller optimerade processer genom att använda t.ex. AI, VR och sensorteknik.  Ett bra exempel på detta är digitala tvillingar, exempelvis över en industriprocess, där man genom att skapa en digital kopia kan simulera hur förändringar i olika processer påverkar helheten. Ett annat exempel är inom mark- och anläggning där digitalisering kan underlätta både entreprenadgenomförande och kontroller genom digital datainsamling i projekt, schaktplaner i 3D, effektivisering i masshantering, miljöövervakning med sensorteknik osv. Tillståndsprocessen är ytterligare ett område där vi ser att intresset för digitalisering ökar. Genom att digitalisera processen kan samrådsförfaranden både säkras och effektiviseras.

Om du tänker långt fram – vad händer inom er sektor om tio eller tjugo år? Hur nyttjar vi kraften i digitaliseringen då?

Jag hoppas att digitaliseringen kommer att hjälpa oss till ett bättre samhälle där vi ser ett förbättrat klimat och där vi kan göra smarta val som leder till en hållbar utveckling av hela samhället. Vi lever i en tid där digitaliseringen går snabbt och jag tror att det kommer fortsätta på det spåret. Ju mer vi underlättar vår vardag genom att låta tekniken göra grovjobbet, desto mer kommer vi vilja fortsätta utveckla tekniken till att hjälpa oss.

Jag tror att digitaliseringen kommer leda till att vi människor skalar bort arbetsuppgifter som kan skötas av maskiner. För oss som konsulter innebär det att vi kan lägga mer fokus på den tekniska rådgivningen och strategiskt arbete samt mer tid på att vårda relationer till såväl kunder som kollegor. Inom miljö och vatten kommer AI, AR och VR sannolikt ha stor betydelse. Genom användning av AI, t.ex. maskininlärning, kommer vi kunna effektivisera processer där insamling av data är en stor del i arbetet samt få stöd i att analysera stora datamängder, hitta trender osv. Genom AR och VR får vi verktyg att visualisera våra projekt som i sin tur ger våra kunder bättre förutsättningar att fatta beslut och driva förändring.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Maria Sundesten

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.