Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Nu digitaliserar vi samhällsbyggnadsbranschen – detta händer inom järnvägsområdet

9 september 2020

Under hösten kör vi en serie blogginlägg med intervjuer med några av våra digitaliseringsexperter. Denna vecka har vi intervjuat Johan Wendelo, digitaliseringsstrateg hos Swecos konsulter inom järnväg.

Johan Wendelo

Vilket område inom samhällsbyggnadssektorn är du och dina närmaste kollegor verksamma inom?

Vi jobbar inom järnvägsområdet. Med vår expertis hjälper vi våra kunder i projekt med koppling till spårburen transportinfrastruktur, det vill säga järnväg, spårväg och  tunnelbana – både de komplexa anläggningarna och de fordon, människor och gods som trafikerar anläggningarna. Jag har förmånen att vara med i projekt från tidigt skede till drift och underhåll. Projekt som kräver mycket kommunikation med allmänhet, myndigheter men inte minst mellan alla de tekniska specialistområden som ingår den komplexa järnvägsanläggningen.

Vilka utmaningar ser ni att kunderna inom ert verksamhetsområde står inför?

I Sverige ser vi en järnvägsanläggning som under lång tid nyttjats på gränsen till vad den klarar, både ur ett tekniskt och ett trafikmässigt perspektiv. Underhållet blir då lidande eftersom vi inte kan få tillräckligt med tid ute i anläggningen för att genomföra underhållsåtgärder. I grunden är det så klart bra att vi nyttjar vår anläggning – vi reser och transporterar mer och mer hållbart på järnvägen. Men det i sin tur ställer mycket stora krav på oss att vara innovativa, både inom underhållsplanering och när vi nu designar nya stambanor för både höghastighets och för konventionella tåg.

Ett ökat behov av hållbara transporter står också i kontrast mot en industri som idag är mycket drivande när det gäller CO² utsläpp – vi i anläggningsindustrin med vårt stora behov av betong och stål och våra tunga och ofta långa transporter behöver bygga den hållbara järnvägen hållbart!

Kan digitaliseringen vara ett stöd i dessa utmaningar?

Den allt mer digifysiska vardagen påverkar oss i stort, från våra dagliga resandemönster, våra köpvanor till hur vi agerar och presterar på våra arbetsplatser. Jag ser framför mig ett allt större inslag av prediktivt, AI-hjälpt, underhåll inom järnvägen. Möjliggörare är dels sensortekniken som blir mer och mer effektiv, dels vår förmåga att bygga datormodeller kan hitta mönster i extremt stora och komplexa datamängder. Sedan är det så att för att effektivt lyckas designa nya stambanor tar vi redan nu hjälp av exempelvis parametrisk design och självlärandemodeller som stödjer oss i vår ingenjörsvardag i att hitta bästa lösningar. Det ger oss mer tid att kommunicera kring lösningar med våra kunder och med allmänheten snarare än att själva lägga kraft på scenariodesign.

Det vi arbetar mycket med just nu där digitaliseringen stödjer oss, exempelvis genom smarta modeller i BIM, är att utifrån ett CO²-pespektiv optimera vår design av ny järnvägsanläggning. I kombination med en effektiv, även den digitaliserad och automatiserad, etapp- och masshantering skapar vi goda förutsättningar för ett reducerat CO² avtryck i både byggnation och drift av den framtida järnvägen.

Digitalt platsbesök

En annan utmaning i vilken digitaliseringen hjälper oss är att genomföra digitala platsbesök. Tillsammans med våra kunder kan vi genom modern teknik för insamling av bilder och filmer, ta en hel anläggning till våra datorer så att vi kan besöka den, enskilt eller i grupp, när som helt utan att resa ta oss till projektet helt digitalt.

Om du tänker långt fram – vad händer inom er sektor om tio eller tjugo år? Hur nyttjar vi kraften i digitaliseringen då?

Som utredare och projektörer så har vår vardag förändrats till en där vi är kollegor med maskiner som stödjer oss genom blixtsnabba dataanalyser, AI, automation och parametrisk design, dvs funktioner som stödjer oss i vår expertis. Det betyder att vi har betydligt mer tid över än idag att ägna oss åt dialoger med våra kunder kring hur vi på allra bästa sätt utvecklar transportinfrastrukturen.

På våra järnvägar ser vi de första autonoma tågen utan förare som trafikerar både personer och gods i vårt järnvägssystem. Genom att samla in och effektivt analysera all sensordata från anläggningen predikterar vi underhållsåtgärder och genomför underhållet så att vi bibehåller en hög tillgänglighet samtidigt som underhållsskulden hålls till ett minimum. Såklart trafikleds hela järnvägssystemet effektivt med AI-stöd.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Johan Wendelo!

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.