Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

NU DIGITALISERAR VI SAMHÄLLSBYGGNADSBRANSCHEN – DETTA HÄNDER INOM BYGGKONSTRUKTION

20 oktober 2020

Under hösten kör vi en serie blogginlägg med intervjuer med några av våra digitaliseringsexperter. Denna vecka har vi intervjuat Joakim Asplund, digitaliseringsexpert hos Swecos konsulter inom byggkonstruktion.

Joakim Asplund

Vilket verksamhetsområde inom samhällsbyggnadssektorn arbetar ni inom?

Vi arbetar inom byggkonstruktion. Swecos byggkonstruktörer består av ungefär 550 nyfikna och engagerade medarbetare och vi finns på 18 orter i Sverige. Som en av Sveriges största byggtekniska konsulter dimensionerar och projekterar vi stora delar av Sveriges olika byggnadsverk, kontor, bostäder, sjukhus, skolor, industrier och idrottsanläggningar. Vår Digitaliseringsorganisation arbetar kontinuerligt tillsammans med våra erfarna konstruktörer med utveckling av nya metoder för att effektivisera projekterings- och byggprocessen.

Vilka utmaningar ser ni att kunderna inom ert verksamhetsområde står inför?

Det finns många spännande utmaningar, vi ser våra kunders befintliga men framförallt kommande krav kopplat till hållbarhet som en stor utmaning. Även frågor kopplat till Digitalisering kan i många fall ses som en utmaning, exempelvis de allt högre kraven gällande centraliserade informationsflöden där en större mängd data ska hanteras och ständigt hållas aktuella samtidigt som byggprojekten genomgår flertalet omtag och optimeringar. Utmaningen för oss som konstruktörer ligger framförallt i att ta fram relevant information medan våra kunders utmaningar blir att hantera, utnyttja och förvalta informationen vidare i byggprocessen.

Kan digitaliseringen vara ett stöd i dessa utmaningar?

Absolut. Trots att många av våra kunders utmaningar är kopplade till digitalisering, så är samtidigt digitaliseringen en del av lösningen till många av samhällsbyggnadsbranschens problem. Exempelvis säkrare arbetsplatser, bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Allt detta bidrar också till en ökad lönsamhet då vi delar och hanterar samma data genom hela processen.

Om ni tänker långt fram – vad händer inom er sektor om tio eller tjugo år? Hur nyttjar vi kraften i digitaliseringen då?

Det kommer ha hänt väldigt mycket i vår bransch, IoT (Internet of Things) kommer troligtvis vara en mycket större del av samhällsbyggnadsbranschen. Sensorer kommer att användas i alla typer av byggnader. Detta kommer underlätta underhållet av konstruktionerna och ge data direkt från byggarbetsplatsen till våra modeller, det i sin tur kommer leda till bättre optimeringar och minskad miljöpåverkan.

Vi kommer använda oss av artificiell intelligens för beräkningar men kanske framförallt för detaljeringen av våra konstruktioner. Där är vi redan och nosar, men om 10 år har vi troligtvis kommit mycket längre och mycket repetitivt arbete kommer att vara automatiserat så att vi istället kan fokusera helt på våra kunder och deras problem.

Redan idag används robotar i vår bransch, framförallt i tillverkningsprocessen. Troligtvis kommer vi att se mer av detta också ute på byggarbetsplatsen.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Joakim Asplund!

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.