Samhällsanalys

Hur ser morgondagens medborgare ut? Vilka är framgångsfaktorerna bakom en attraktiv kommun? Varför, när och var flyttar man? Hur skapas ett inkluderande samhälle? Här kommenterar och diskuterar Swecos samhällsanalytiker dagsaktuella samhällsfrågor som berör oss alla. Vi reder ut varför samhället ser ut som det gör idag, och vad vi behöver tänka på i den fortsatta utvecklingen.

Norra berget – en snackis i Sundsvall

13 september 2019

En dag på Sweco, inte dumt! Platsen där jag står är Norra berget i Sundsvall. Hit söker sig leksugna barn, motionärer, kultur- och historieintresserade, ungdomar, föreningsaktiva, finsmakare, utflyktlystna och fågelskådare. Många, mig själv inräknad, går upp till berget för att låta sig översköljas av den vackra utsikten över inloppet till stenstaden.

Utsikternas plats – Norra berget, foto: Sara Lindberg

Sweco är med och utvecklar platsen

Friluftsmuseet har utvecklats sedan början av 1900-talet och är idag ett av regionens mest välbesökta utflyktsmål. Kommunen ser behovet av att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av platsen och Sweco genomför just nu en utvecklingsplan för berget. I uppdraget har kommunen betonat vikten av att lyssna in intressenterna. Klokt.

Berget engagerar

Vad består helhetsgreppet av? Jo sammanfattningsvis av två steg. Ett första steg är att fånga bredden av behov och intressen i syfte att utveckla platsen som besöksmål. Steg två, se över miljöer, stråk, byggnader och gestaltning av dessa för att i möjligaste mån möta behoven. Platsen engagerar många. Här ryms föreningsverksamhet, näringsverksamhet och kommunens egna verksamhet och ett stort antal besökare. Intressenterna har ett ömsesidigt beroende. Utan besökare, inga företag och föreningar, utan företag och föreningar.. ja ni förstår.

Mer dialog färre utredningar!

Min erfarenhet är att projekt eller planer som gått i stå, har gjort det för att den som ska fatta beslut om utvecklingen, av olika anledningar skyndat på beslutsfattandet och därför genat eller helt hoppat över behovsanalysen. När beslutet ska fattas väcks plötsligen en rad frågor. Resultatet blir då antingen att beslutet uteblir eller att frågan tvingas till omtag, dvs. en ny utredning. Omtag och nya utredningar är sällan populära. Involverade parter förlorar engagemang och förtroende, projektet tappar fart och blir dyrt. När det kommer till utvecklingen av en plats, ett besöksmål är dialogen en central del av behovsanalysen.

Att våga vara transparent och ta sig tiden att lyssna in olika aktörer stärker intresset för platsen vilket för friluftsmuseet är ett mål i sig. Det något slarviga uttrycket ”snackis” innehåller här något värdefullt – ett engagemang. På vilket sätt dialogen med olika intressenter bäst kan föras ser olika ut. I Norra berget uppdraget har vi identifierat fyra intressentgrupper som vi på olika sätt har frågat och lyssnat på. Det är invånarna, företag och föreningar på platsen och kommunen. 

Förutom att tipsa er om att besöka denna vackra plats vill jag för redan invigda, informera om att vi nu är redo och i full gång med steg två i vår utvecklingsplan! Fortsättning följer.

Sara Lindberg
sara.lindberg@sweco.se

Profilbild
Författare
Nationalekonom med flera års erfarenhet av utredningsarbete, statistisk analys och projektledning. Jag gillar när nya idéer, perspektiv och aktuell kunskap i olika samhällsfrågor synliggörs och diskuteras.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.