Energi

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen och Swecos energiexperter arbetar i hela energiförsörjningskedjan. Med stor entusiasm handlar det till exempel om marknadsanalyser, scenarieutveckling, utredningar, utvärderingar, strategiska planer, drivmedel, energilager och power to gas.

Norge, Norge , Norge

20 augusti 2015

Att data är en del av den Smarta Staden råder det ingen tvekan om. Data, information, krävs för att kunna utnyttja samverkans möjligheter mellan olika länkar i energikedjan, ex att elbilar laddas när det finns överskottsproduktion

Enova tillsammans med NVE har haft en utlysning ute avseende projektidéer kring smarta elmätare. Sweco har pre-kvalificerat sig i processen och jag var häromdagen i Trondheim på ett informationsmöte om hur processen går vidare.

Trondheim

Trondheim i sommar skrud

Det hela går ut på att genomföra projekt som tydliggör hur realtidsinformation kan ge kunskap om energianvändning som i sin tur förhoppningsvis resulterar i att man som användare tänker sig för en gång till och gör av med mindre energi och hur informationen kan användas för att optimera energisystemet.

Systemet skall samla in timvärden och ge användaren en upplösning på återkoppling på max 5 minuter. Visualisering helt enkelt.

Exempel diagram

Exempel visualisering

Ett antal projekt skall stöttas och projekttiden är 6 år. Hela 30 MNOK är avsatta. 30 miljoner NOK, det är en del pengar det. När jag senare under den fantastiska dagen promenerar tillbaka till flygbussen slås jag av vilken mängd elbilar det är på gatorna. Det är inte varannan, inte var tredje men det känns som var 20:e eller så. Helt otroligt.

Det är uppenbarligen inte så dumt med oljepengar när omställningen från ett fossilbaserat energisystem tar fart…

Magnus Lindén
Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.