Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Några tankar kring hur vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland

19 februari 2020

I mitten på oktober gjorde vår statsminister ett uttalande där budskapet var att vi i Sverige skall bli värdens första fossilfria välfärdsland. Det är en bra ribba.

E-day

I vår rapportserie Urban Insight lanserade vi under försommaren i fjol begreppet e-day. E-day utgår från samma tanke som overshoot day, det vill säga när på året har vi gjort av med de resurser som vi rimligen kan använda under ett år utan att störa naturens balans för mycket. Overshoot day inträffar i slutet på juli. E-day är ett mått på hur elektrifierat ett samhälle är, och i Sverige inträffar dagen då årets el tar slut i början på maj.

e-day. Källa: www.swecourbaninsight.com/urban-energy/race-to-electrification–norway-in-pole-position/

Energihierarki

Vad då tar slut? Det finns väl el i uttagen alla dagar på året? Absolut, så är det, men med det vi vet idag är elektrifiering med förnyelsebar energi det bästa vapnet vi har mot den negativa klimatspiral vi befinner oss i när det gäller energi. Ju mer vi elektrifierar, och desto mer förnyelsebar el vi har desto bättre. Ju effektivare vi använder den energi som vi behöver använda, desto bättre (för gör vi av med mindre energi effektivare – då räcker den längre). Det är här energihierarkin kommer in i bilden.

Källa: www.swecourbaninsight.com/urban-energy/reduce_reuse_reimagine_sustainable_energy_development_in_the_city/

Det bästa är att inte göra av med energi alls, det vill säga ”Förhindra” i bilden ovan (energieffektivisera). När det gäller den energi som vi behöver använda, ja då är bör fokus vara att göra av med rätt energi till Rätt sak, det vill säga ”Bevara” i bilden ovan, och maximera användningen av energi. Nästa lager är ”Återanvända” och här finns det massor att göra, för att inte prata om toppen, ”Återvinna”. Det finns en massa energi som kan återanvändas och återvinnas i våra städer och samhällen idag.

Varför görs detta inte idag?

Varför görs då detta inte i större omfattning (för en del görs redan idag). Min uppfattning är att det handlar om ”ekonomisk bekvämlighet”. De tekniker vi har arbetat fram genom historien är ekonomiskt bekväma, vi vet vad de kostar och vi vet vad vi får. Det är inte svårare än att se till sig själv. I mångt och mycket väljer de flesta av oss det som ger minst motstånd i vardagen. Hur många föräldrar är inte trötta på vanliga klassiska pannkakor på middagsborden och har i någon iver av vardagsförnyelse valt att spetsa pannkakorna med spenat eller morötter för att sedan få en stökigare kväll för att barnen inte åt ordentligt för att pannkakorna inte smakade som vanligt.

Vad krävs för att komma vidare?

Skall vi bli ”värdens första fossilfria välfärdsland” så menar jag på att vi måste ta en del obekväma beslut. Vi måste välja lägre och osäkrare avkastning på investeringar, vi måste våga chansa. Visst, vi kommer säkert gå på en och annan nit med så är det med all typ av förändring. Vågar vi så är dock chansen större att vi verkligen hittar nya vägar/tekniker som verkligen kan göra skillnad.

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.