Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Minskning av metanutsläpp – Med rätt hantering av deponigas

12 mars 2020
Att begränsa utsläpp av deponigas bidrar till att uppnå det globala hållbarhetsmålet ”Bekämpa klimatförändringarna”

Under förra veckan gick Swecos årliga hållbarhetsvecka av stapeln i Malmö. Tre fullspäckade dagar med föredrag, diskussioner och intressanta möten. 27 event och nästan 600 deltagare!

En punkt på schemat var ett lunchseminarium med titeln Minskning av metanutsläpp – Med rätt hantering av deponigas. Föredrog gjorde Åsa Kolmert Strickland, Jenny Kivistö och Ida Arvidsson från Swecos grupp Avfall och resurshantering syd. På agendan stod såväl gashantering på aktiva deponier som riskbedömning vid exploatering på eller nära mark med förekomst av metangas och koldioxid (de vanligaste beståndsdelarna i deponigas). En viktig aspekt – som ju är högaktuell idag och under en hållbarhetsvecka – är hur man kan mäta och begränsa utsläpp av den starka växthusgasen metan, som läcker från våra deponier. Rekommendationer kring hur deponigasmätningar ska gå till finns i den kommande Avfall Sverige-rapporten ”Ytemissioner från deponier – en studie”, som kommer publiceras under våren.

Seminariet gästades av en liten men intresserad skara av verksamhetsutövare för avfallsanläggningar och/eller äldre deponier, forskare och andra konsulter.

En äldre deponi i höstfärger. Vid nedbrytning av avfall bildas deponigas. Nedbrytningen leder också till sättningar, vilket syns på den ojämna asfaltsytan på bilden.
Foto: Ida Arvidsson.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.