Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Mind the Gap – avståndet till klimatmålen ökar

27 november 2019

Gapet mellan vad som måste göras för att klara klimatmålen är stort och ökande. Nu måste utsläppen minska med 7,6% per år för att klara 1.5-gradersmålet – istället för de årliga utsläppsökningarna vi hittills sett. Det visar UNEP:s Gap Report, som också pekar på lösningar – och visar att vi som har bråttom har rätt.

Inför varje årligt FN-klimatmöte presenterar FN:s miljöorgan UNEP sin Gap Report, om gapet mellan de klimatåtaganden som gjorts och vad som krävs för att nå klimatmålen. I år är särskilt fokus på bostads-, transport- och energisektorerna.

För första gången finns 1,5-gradersmålet med. Det kräver 7,6 % årliga globala utsläppsminskningar 2020- 2030. Tvågradersmålet kräver ”bara” 2,7 % per år, men också en avgörande skillnad mot de 1,5% utsläppsökning som varit snittet de senaste tio åren.

Gap Report är alltid bister läsning, denna gång värre än förut. Vi är på väg mot en temperaturökning på 3,2 grader i snitt – om alla Parisavtalets nuvarande Nationally Determined Contributions till 100% uppfylls.

Rapporten är också en läsning av vad som kan och måste göras:

 • Fler länder behöver sätta nettonoll-klimatmål; ännu har ca 65 länder sådana mål (däribland Sverige), men 15 av 20 av världens största ekonomier i G20 saknar sådana mål (G20 står för 78 procent de globala utsläppen)
 • Ökad effektivisering är en underutnyttjad nyckel i alla de tre sektorerna; effektiviseringstakten har minskat på senare år.
 • Den snabbt förbättrade lönsamheten för förnybar energi gör att sektorn ställs om snabbare än tidigare prognoser
 • 2020 är ett nyckelår; på COP26 ska för första gången länderna skärpa sina klimatåtaganden och det behöver ske i stor bredd
 • Synergieffekter med andra SDG:er gör det lättare att nå folklig acceptans för klimatmålen, särskilt kopplingen till hälsa
 • Materialsubstitution och cirkulär ekonomi kan minska fastighetsssektorns klimatpåverkan snabbt.

Sverige nämns tre gånger, i positiva termer:

 • Vår utfasning av kol till 2022
 • Pris på utsläpp från industrin
 • Höga byggnader av trä

När jag själv läser GAP Report tänker jag att det är ännu värre än UNEP anger – och bättre:

 • Värre för att UNEP utgår ifrån att alla gjorda klimatåtaganden uppfylls, medan vi tyvärr ser att många länder – inklusive Sverige – är en bra bit ifrån att klara sina. Då blir gapet än större.
 • Värre också för att det är en from förhoppning att temperaturökningen med gapet stannar vid 3,2 grader, medan mycket talar för att vi då är vid tröskeleffekter som gör klimatförändringarna irreversibla
 • Bättre för att det finns en tydlig process för att skärpa klimatåtagandena inom ramen för Parisavtalet
 • Bättre för att det finns ett så starkt näringslivstryck med stora aktörer som antar Science Based Targets, mål om 100% förnybart, klimatneutralt i hela värdekedjan etc
 • Bättre för att så mycket sker av sig självt nu, på ren lönsamhet som energiomställning eller ”vill ha” som elbilar och tågsemester.

Slutligen: Vi SKA klara klimatmålen från Parisavtalet som värld. Vi SKA klara att bli ett energiföredöme för omvärlden som EU. Och vi SKA klara de svenska klimatmålen, som sju av riksdagens åtta partier enats om. Men för den klentrogne finns tröst också i att varje utsläppsminskning, även om något av målen bommas, gör stor skillnad.

Läs rapporten här https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019 eller sammanfattningen här https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.