Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Miljökonsulter i Karlskrona!

2 mars 2017

Miljökonsulter i Karlskrona!

I den gamla konsulatvillan på Östra Vittusgatan 34 i Karlskrona sitter vi ett helt gäng som kan en massa om miljö! Sedan hösten 2016 har vi förstärkt vår miljökompetens och jobbar med en blandad kompott av miljöfrågor. Förutom vattenfrågor jobbar vi även med allt från avfall och kemikalier till arbetsmiljö och miljöledning. Nedan kommer en beskrivning av tre av oss som jobbar i Karlskrona och vad vi jobbar med.

Åse Johansson

Åse Johansson har en kandidatexamen i kemi och har över 22 års erfarenhet av arbete inom industrin, varav 16 år av dessa med inriktning på ledningssystem för miljö och kvalitet hos stora, mellanstora och mindre verksamheter. Åse har under dessa år haft olika roller som kvalitetschef, miljöchef, kvalitets- och miljöchef samt miljösamordnare. Åse har mycket god erfarenhet av implementering av miljöledningssystem, uppdatering av befintliga miljöledningssystem, genomförande av miljöbedömningar/nulägesanalyser, identifiering och bedömning av miljöaspekter, framtagning av miljömål, identifiera och bedöma miljörisker (inklusive kemiska arbetsmiljörisker), genomföra ledningens genomgångar och inte minst utföra revisioner och lagkontroller.

Håkan Brede

Håkan Brede är utbildad utvecklingsingenjör med inriktning på kvalitet och miljö och har över 18 års erfarenhet av arbete inom industrin, varav 16 år av dessa har varit med inriktning på ledningssystem för kvalitet och miljö hos stora, mellanstora och mindre verksamheter. Håkan har under dessa år haft olika roller som kvalitetschef, miljöchef, kvalitets- och miljöchef samt miljösamordnare. Håkan har mycket god erfarenhet av implementering av olika verksamhetssystem, uppdatering av befintliga system, genomförande av riskbedömningar/nulägesanalyser, identifiering och bedömning av miljöaspekter, framtagning av mål, även identifiera och bedöma arbetsmiljörisker, genomföra ledningens genomgångar och inte minst utföra revisioner och lagkontroller. Håkan har implementerat ISO13485, TL9001, ISO9001, ISO14001 i olika verksamheter.

Tove Juhl A.

Tove Juhl Andersen är utbildad civilingenjör inom ekosystemteknik och jobbar framförallt med miljöfrågor som berör avfall och industrier. Tove arbetar mycket med riskbedömning av deponier, deponigas, lakvatten, sluttäckningar, recipientutredningar, kontrollprogram för deponier, provtagningar i fält m.m. Tove har även erfarenhet av klassning av avfall, bl.a. inom gruvindustrin, samt miljökonsekvensbeskrivningar för tillståndsansökningar avseende industriella verksamheter. Sistnämnda innefattar bedömningar av miljöpåverkan och miljöstörning från olika typer av verksamheter.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.