Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Mätning av ytutsläpp av deponigas

20 april 2016

Det är mycket att tänka på när en deponi ska sluttäckas och deponigasen är en sak som inte får glömmas bort.

Deponigas bildas när orgaiskt material bryts ned i en deponi, utan tillgång till syre. Gasen innehåller till stor del metan som är en kraftig växthusgas och dessutom explosivt om det ansamlas i slutna utrymmen. Vid sluttäckningen gäller det att se till att metanen inte läcker ut okontrollerat till atmosfären men inte heller ansamlas på fel ställe där den kan orsaka risker.

För att avgöra hur deponigasen ska hanteras vid sluttäckning mäter vi på Sweco ytutsläpp av metan. Vi använder oss av en brittisk metod som används i stor utsträckning i Storbritannien, där den här typen av mätningar är ett krav från myndigheterna.

Ida och Hanna mäter gas på två olika deponier.
Ida och Hanna mäter gas på två olika deponier.

Mätningarna går till så att vi mäter hur snabbt koncentrationen av metan ökar i en så kallad fluxbox, som lite förenklat är en låda som sätts upp och ner på markytan. Resultatet kan sedan användas för att räkna fram hur mycket metan som läcker ut ur deponin. Detta i sin tur ligger till grund för våra rekommendationer om hur deponigasen ska hanteras vid sluttäckning, till exempel om ett aktivt gasinsamlingssystem behövs.

Inlägget skrivet av Ida Arvidsson och Hanna Modin

Regnbåge över Lessebo avfallsanläggning
Regnbåge över Lessebo avfallsanläggning

 

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.