Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Mänskliga möten i ett smart samhälle

22 september 2015

På senare tid har jag funderat mycket på hur det mänskliga perspektivet kommer in i den smarta staden. Genom smarta lösningar uppnår man många förbättringar och effektiviseringar och ibland kanske det mänskliga mötet rationaliseras bort.

Vi har numera möten via Skype istället för att resa till våra kolleger i andra städer. Ibland är det strul med ljud och bild men oftast fungerar det fantastiskt bra och det är en stor hjälp att kunna dela varandras dataskärmar och diskutera ritningar i detalj. Men även om Skype eller videomöten fungerar bra måste vi ibland även ses och få med den sociala sidan av ett möte. Framförallt om det är första gången man träffar en ny grupp av människor.

Men det kan även vara kontroversiellt att prata om smarta städer när den mänskliga faktorn kommer in. När jag håller föredrag om den smarta staden så kommer ofta frågor om hur det ska gå för de äldre som inte kan hantera datorer så bra. Det gäller förresten inte bara de äldre. Enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet 2013” utgiven av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) finns det 1,1 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster. De flesta icke-användare återfinns bland äldre, men icke-användarna finns i alla åldersgrupper, även bland yngre. Drygt 70 procent av dem som inte använder internet 2013 anger ointresse som skäl.

En utmaning är därför att bygga ett smart samhälle som är så smart att man inte behöver vara IT-smart för att kunna leva i det.

Smarta lösningar är något som är hett inom vården just nu. För att möta de stora kostnadsökningar som beror på de ökande livsstilssjukdomarna vi har i samhället, ses e-hälsa som en lösning för att spara kostnader. Inom vården kan e-hälsa göra så att många patientbesök genomförs via någon form av videomöte med doktorn istället för ett fysiskt läkarbesök. Men här handlar det inte om att äldre och sjuka som är i behov av ett fysiskt möte med en doktor ska tvingas lära sig Internet och att Skypa för att få läkarkontakt. De personer som är i behov av att fysiskt möta personal inom sjukvården ska göra det. Men det är istället en möjlighet att använda smarta IT-lösningar vid rutinuppföljningar eller rådgivning med patienter som redan har en god etablerad kontakt med sin läkare.

När jag var på återkontroll på sjukhuset förra veckan för den handled som jag bröt för två månader sedan tog det tio minuter och jag fick fylla i en enkät om min rörlighet i handleden. Vi diskuterade enkätsvaren men min läkare tyckte att vi egentligen skulle ha kunnat genomföra mötet på telefon, men nu tog det istället cirka en timma av min dag i transport till och från sjukhuset, väntetid och läkarbesök. Om jag hade bott ännu längre ifrån sjukhuset kanske jag hade varit tvungen att ta ledigt en hel dag för att genomföra ett läkarbesök på 10 minuter. Men det omvända gäller också. E-hälsa kan innebära att läkaren inte behöver göra långa resor för att besöka patienter på sjukhus i andra delar av Sverige. Istället kan patienten tillsammans med en sjuksköterska ha ett videomöte med läkarspecialisten 40 mil bort. Det sparar både tid och resurser. Med en hälsoscanner kan även patienter som regelbundet behöver lämna sin hälsostatus till doktorn göra sin undersökning hemma och sedan skicka den till sin läkare för uppföljning. Något som kanske innebär att patienten inte behöver resa till sjukhuset en gång i veckan för uppföljning.

De fysiska patientmötena fokuseras genom e-hälsa till dem som verkligen behöver dem. Till äldre och till dem som vill eller känner behov av att träffa en läkare. Och det är så vi kanske ska se på de mänskliga mötena i ett smart samhälle. När vi behöver ses ska vi fortsättningsvis också göra det. Men korta möten och rutinbesök som inte innebär någon större social kontakt kan med lätthet i framtiden genomföras via smarta IT-lösningar.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.