Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Lyktstolpe

25 mars 2020

Om du bor i någon form av samhälle och inte ute i en koja i skogen eller på en liten ö långt ute i kustbandet, ja då vågar jag nästan lova att det finns en sådan här nära dig.

Snygg stolpe i kvällsljus

Hur många lingon finns det i skogen? Hur många lyktstolpar finns det i Sverige? Har ingen aning vare sig det gäller lingon eller lyktstolpar. Många lyktstolpar och ännu mer lingon är nog det snabba svaret.

Mängder med stolpar som står rakt och stadigt och gör sitt jobb på natten, men dagtid så står de bara där. IoT är en del av den framtida smarta staden, vi elektrifierar fordonsflottan med i alla fall märkbar hastighet och det diskuteras ibland var alla antenner som skall komma att behövas för 5G skall sitta. Det diskuteras hur invånare i städer som bor i lägenheter och inte har en egen eller hyrd parkeringsplats skall kunna ladda sin elbil.

Enligt mig kan lyktstolpar, eller mer rätt belysningsanläggningar, vara en del av lösningen. I Sverige har vi ett system som kallas nätkoncession. Det betyder att nästan (det finns nämligen några undantag) hela Sverige är uppdelat i olika koncessionsområden och bara det företag som har nätkoncession får bygga elnät inom detta område. Logiken i detta är att alla skall kunna få en elnätsanslutning. Skulle detta inte vara reglerat så skulle det bli galet dyrt med elnät i områden som inte är så tätt befolkade. Redan idag är det dyrt att bygga och underhålla elnät i glesa områden men systemet vi har i Sverige är att alla inom samma nätkoncessionsområde delar på kostnaderna. Infrastruktur-gemenskap, precis som det större vägnätet.

Mat från en foodtruck kan vara spännande (och gott!)

Det här (nätkoncession) är anledningen till att elnätet för en belysningsanläggning inte används för annat en belysning. För som alltid när det finns regler finns det undantag. Vi har något i Sverige som heter IKN (Icke Koncessionspliktigt Nät), dvs elnät som byggs och underhålles av någon annan än den aktör som har nätkoncession för det aktuella området. Har man ett undantag så får man alltså bygga ett parallellt elnät. Det som kommer med undantaget är att man inte får använda det parallella elnätet till något annat än för det som undantaget är givet för. Ett belysningsnät för bara användas för belysning, man får inte använda det för att strömförsörja något annat, inte 5G utrustning, inte ladda elbilar, inte strömförsörja Foodtrucks som serverar lunch osv.

Jag menar på att det finns en väg fram här. Den som äger belysningsanläggningen kan leasa ut kapacitet till den som har nätkoncessionen för området. Det finns säkerligen 1000 och en tekniska frågor som måste lösas. Det handlar om tyngre stolpar och vad som händer om de blir påkörda, det handlar om mätning av el. Det ena med det tredje. Men löser man inte juridiken så spelar det ingen roll att man löser tekniken.

Jobbar du med din orts belysningsanläggning? Ta dig en funderare på vad som skulle hända om det helt plötsligt gick att generera en intäkt på något som idag rimligen bara kostar pengar.

Tänk dig alla belysningsstolpar i din stad, tänk dig 500 kr/år per stolpe i intäkt. Hur mycket pengar blir det?. Nu är det inte rimligt att tro att det skulle kunna gå att hyra ut plats/elmatning i varje stolpe men skulle det funka med var fjärde så skulle det i alla fall ge en intäkt. Pengar till staden, bättre kommunikation för invånarna, möjlighet till mer laddinfrastruktur för de som bor i lägenheter och tystare och miljövänligare luncher.

Finns det någon som antar utmaningen?

Författare
Magnus Lindén arbetar som seniorkonsult på Sweco i gruppen energimarknader och har mer än 19 år lång erfarenhet arbete med energisystemfrågor likväl som av den avreglerade nordiska el-marknaden.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.