Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Tre steg för att lyckas med digitalisering

19 juni 2019

I Swecos digitaliseringsblogg gästbloggar idag Kent Karlsson, digitaliseringsansvarig för Swecos anläggningskonsulter om hur man lyckas med digitalisering och det verktyg vi erbjuder på Sweco för att lyckas!

Hur du lyckas med digitalisering i 3 steg: Är Cube nyckeln till framgång?

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, kopieras och värdet minskar. Det som inte kan digitaliseras kommer dock att öka i värde. Kan man tänka sig att syftet med digitalisering är att stödja och förstärka nyttan och frigöra tid för de mänskliga egenskaper som inte kan digitaliseras? Hur gör vi i så fall detta?

Rätt använd kan den nya tekniken frigöra tid och arbetsglädje genom att monotona och tidskrävande uppgifter utförs med datorernas hjälp. Spotify, Klarna, Uber, AirBnB och andra företag grundade på digitala tjänster eliminerar friktion i vardagen när det gäller konsumtion av service- och underhållningstjänster. Gränssnitten är intuitiva och det går friktionsfritt att få de dagliga behoven tillgodosedda. Vad upplever du för friktion i din verksamhet? Skulle man kunna skapa motsvarande användarupplevelse i samhällsbyggnadsbranschen? Ett ”Spotify” för den kommunala planeringen helt enkelt?

För att komma igång på transformationsresan kommer här en guide i tre steg:

1. Kartlägg era processer

Ett första steg på resan mot ert ”Spotify” kan påbörjas genom att kartlägga och skapa förståelse för verksamheten i processform. I detta tidiga skede är det viktigt att tänka på användarnas behov och koppla bort fokus på tekniska lösningar. Målet är att varje process bryts ner till aktiviteter med tydliga mål, indata och utdata. Ett exempel på en visualisering av projekteringsprocessen visas nedan.

2. Strukturera er data

När det första steget är utfört och verksamhetens processer är kartlagda och dokumenterade med kända mål är det dags att börja strukturera flödena av information. En tankekarta kan vara ett bra hjälpmedel. I strukturen av data behövs också ett språk eller en standard. Svensk byggtjänst har under våren lanserat CoClass som ett gemensamt språk för hela den byggda miljön. Vilket språk talar din verksamhet? Genom att beskriva informationen beskrivs på ett standardiserat sätt är det lätt att strukturera, förstå och dela informationen.

Tillgången till rätt information i rätt tid och obrutna informationsflöden i processerna är väsentliga för att frigöra arbetsglädje och eliminera friktion. Vem vill inte ha rätt information i rätt tid istället för fel information i tid och otid?

3. Välj rätt verktyg

Genom att förstå processerna och ha ordning och reda på verksamhetens information blir införandet av ny teknik lättare att sätta i ett sammanhang.

Ställ er gärna ett par frågor vid införandet av ett nytt system. Hur ska systemet användas i våra processer? Hur försörjer vi systemet med rätt information och hur hanterar vi resultatet så att inte viktig kunskap förloras i processen. Lantmäteriets initiativ digitalt först är ett exempel på ett arbete som syftar till obrutna informationsflöden mellan samhällsbyggnadsprocessens olika aktörer.

Hur gör vi på Sweco för att lyckas med digitalisering?

På Sweco har vi under fem år arbetat med samverkansplattformen Cube med utgångspunkt i de tre nämnda stegen. Huvudmålet har varit att ta tillvara på information som skapas i uppdrag och lagra den över tid för att göra den lättillgänglig och användbar för kundens angränsande projekt och behov.

Plattformen bygger på strategin att tillgängliggöra rätt information vid rätt tillfälle. I Cube kombineras olika system för projektstyrning, dokumenthantering, byggnadsinformationsmodeller (BIM) och geografiska informationssystem (GIS) i en gemensam och webbaserad plattform.

Ett av projekten som var först ut med Cube som samverkansplattform var planeringen av infrastruktur för nya Kiruna centrum. Mats Eriksson, huvudprojektledare på Tekniska verken i Kiruna, har använt Cube för samordningen av de många ingående projekten och aktörerna. Rätt använd ger plattformen en snabbare projektering och en bättre slutprodukt, säger Mats. Lantmäteriet har också lyft kuben i Kiruna som ett gott exempel på informationsförsörjning i projektet digitalt först.

En annan aktör i stadsomvandlingen är Trafikverket som ansvarar för omläggning av väg E10 runt den nya stadskärnan. Anna Keisu, en av Swecos uppdragsledare beskriver hur man alltid har allt material med sig i Cube och att det alltid är aktuellt.

Vill du veta mer om Sweco Cube eller hur du lyckas med digitalisering, maila gärna på  swecocube@sweco.se .

Med vänliga hälsningar och en förhoppning om en riktigt skön sommar!

Kent Karlsson

Författare
Julia Berglund - projektledare inom IT för samhällsutveckling. julia.berglund@sweco.se

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.