Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Uppföljning: Ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden

22 mars 2013

Paneldebatt ljudmiljö
Foto: Johannes Dahlskog, Damanco

I onsdags gick seminariet ”Ljudmiljön i den hållbara och attraktiva staden” av stapeln. Ivriga paneldeltagare delade med sig av sina kunskaper, erfarenheter och sitt perspektiv på temat och svarade senare på frågor från en engagerad publik. Att det är en viktig och aktuell fråga är ett faktum!

I panelen fanns Malin Rizell, landskapsarkitekt som arbetar med översiktsplanering i Helsingborgs stad. Malin är strateg och projektledare för Stadens ljud- för ökad stadskvalitet. Gunnar Cerwén, även han landskapsarkitekt men också doktorand på SLU, Alnarp där han studerar hur planeringen av staden påverkar ljudupplevelsen. Jens Karlsson representerade Malmö stad där han arbetar på gatukontoret och är projektledare för Malmös nya åtgärdsprogram mot buller. Även en representant från Sweco, Cristian Sjövind, ljudspecialist, fanns med i panelen.

Samtliga i panelen var överens om att ett nytt synsätt på ljud i våra städer måste införas, sluta bekämpa bullret och börja planera för bra ljudmiljöer. Paneldeltagarna tryckte starkt på just planering av staden och att lösningarna för att skapa en god ljudmiljö inte enbart består av kilometervis långa bullerplank och vägar med tyst beläggning utan snarare i kreativa lösningar och akustisk design utifrån människors aktiviteter och behov.

Vilka ljud är då önskvärda i staden? Malin Rizell nämner i den här frågan att det beror på vad man förväntar sig, ”man flyttar inte in till staden föra att få tystnad men självklart ska det finnas möjlighet att sova gott”, säger hon. Gunnar Cerwén tillägger också att det inte behöver låta likadant i hela staden, en blandning av rofyllda platser och den livliga stadspulsen bör blandas för en hållbar och attraktiv stad.

Men kan vi verkligen samexistera? ”Vad säger att vi inte kan” är Malin Rizells svar på den frågan. Industri- och hamnverksamhet får ofta höga krav på vilken ljudnivå de får orsaka men man stirrar sig då blind på siffervärden menar Cristian Sjövind och poängterar att även om en industri orsakar en viss ljudnivå är detta bidrag kanske bara en liten del av den totala ljudnivån, man måste se till helheten säger han.

Tydligt är att det finns mycket att jobba vidare med vad gäller ljudmiljön i den hållbara och attraktiva staden. Vi måste testa nya lösningar, ”vi kan ju inte planka in hela staden” säger Jens Karlsson. Vi måste vidga våra vyer och prata om samhällsljud tillägger Cristian Sjövind. Gunnar Cerwén trycker på ökat samarbete mellan olika discipliner och Malin Rizell på att hitta nya lösningar med hjälp av akustisk design.

Vi på Sweco är glada för det stora engagemang som fanns under seminariet, både från paneldeltagare och publik. Vi ser fram emot att arbeta vidare för att utveckla ljudmiljön för en hållbar och attraktiv stad!

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.