Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Ljudmiljö i förtätade städer – Samhällsljud kontra buller

11 september 2013

I takt med att våra städer förtätas eller planeras för en förtätning så flyger frågor kring buller och ljudmiljö upp på agendan. Inte så konstigt kan tyckas eftersom det nu byggs bostäder i lägen som tidigare var otänkbara ur bullersynpunkt.

Eftersom riktvärdena kring stadens ljudmiljö idag är sifferstyrda och väldigt trubbiga så sätts systemet nu på prov. Helt plötsligt blir det mer eller mindre omöjligt att bygga nya bostäder i städerna utan att behöva göra avsteg från sifferriktvärdena. I dagsläget tas viktiga beslut i detaljplaneskedena med utgångspunkt i tekniska utredningar där fokus ligger på det objektiva snarare än det subjektiva och upplevda. Vanligt är att det är hälsoaspekterna av buller som utreds, dvs. hur skadligt samhällsljud är, och inte ljudmiljö utifrån komfort. Jag tänker att komfortperspektivet även öppnar för de positiva aspekterna av att samhällsljud. Kanske kan detta motverka ”bullerskadorna”?

Att frågan stiger på agendan gör också att det poppar upp olika materialleverantörer och mer eller mindre innovativa sätt att dämpa buller. Och det kommer att komma fler för detta med samhällsljud är ännu bara i sin linda.

En av de saker som jag tror kommer att behövas framöver är andra typer av värderingssystem där det subjektiva och positiva får ta större plats. Om man skulle göra en subjektiv ljudmiljö-kartläggning av t ex Malmö stad så är jag långt ifrån övertygad om att den ens skulle likna den objektiva EU-kartläggningen som är gjord. Buller, ljud och ljudmiljö går inte att titta på som en isolerad aspekt, vi människor är betydligt mer komplexa och intressanta än så.

På ett seminarium jag var på i förra veckan så pratades det om ljudabsorberande/-dämpande fasadmaterial som en ny potentiell marknad och det stämmer alldeles säkert. Jag har även sett prov på tilltalande mer naturtrogna bullerskärmar. Gröna fasader och sedumtak med ljudabsorberande egenskaper är ett annat exempel. Vi är helt enkelt i lindan vad gäller hantering av en allt mer utmanande ljudmiljö i städerna.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen på detta område. Själv ska jag göra mitt bästa för att ha inflytande över en positiv utveckling av inte minst synen på samhällsljud.

Några exempel på fortsatt läsning;

Grön gatufasad ger tystare innergård

Den Naturliga Bullerskärmen

Förslag till Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.