Rumslighet

Rumslighet kommenterar aktuella ämnen inom stadsplanering, landskapsarkitektur, kulturmiljö och ljusdesign. Kommentera gärna, vi ser fram emot en intressant samhällsbyggnadsdiskussion. Vi som bloggar är arkitekter på Sweco.

Levande Stockholm – Tillfällig landskapsarkitektur testar nya sätt att använda stadens rum

5 november 2018

Under sommaren har Stockholm Stad under flera år stängt av gator för biltrafik till fördel för gående. Varje år har projektet utökats. Det innefattar nu även så kallade sommartorg och pop-up parker. Samlingsnamnet för hela projektet är Levande Stockholm och landskapsarkitekter från Sweco har tagit fram modulbaserade sommarmöbler samt arbetat med flera av gatorna och platserna de senaste åren.

Sommarmöbleringar och Pop-up projekt kan vara ett sätt att visa hur en etablerad plats kan användas annorlunda. Det kan ge större fysiskt utrymme till stadens fotgängare och det kan vara en möjlighet att testa idéer och nya rumsstrukturer i fullskala på platser som är under utveckling. Ett sådant exempel, som Sweco ritade i fjol, är Fatbursparken där pop-up parken skapar rum för händelser och häng under byggtid och väntan på en ny långsiktig park. Andra exempel är Östberga där en scen och läktare byggdes under bron vid parkleken Backen och sommartorgen.

Liksom pop-up parkerna ger sommartorgen möjlighet att skapa installationer för spel och häng eller olika arrangerade aktiviteter. Ett av de sommartorg vi arbetat med i år är Husby Torg där önskemålet var att få tillfälliga installationer riktade mot barn och kvinnor, med fokus på lekfullhet och koppling till odling.

Utöver Husby och Östberga har vi bland anat arbetat med Lagaplan i Bagarmossen, Hornsbergsstrand, Skånegatan, Svandammsvägen, Rörstrandsgatan och Skånegatan för att nämna några exempel av de 20 olika platser där vi tagit fram förslag för möblering och installationer

Möblerna och installationerna från årets sommargator och torg har plockats in för vintern nu, men på en gatusträckning, Norrtullsgatan mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgatan, kommer några möbelmoduler stå kvar över vintern. Trafikkontoret testar det nya konceptet ”Vintergågata” och förhoppningsvis blir det ett koncept som kan vidareutvecklas kommande år och kanske spridas till fler gator. Levande Stockholm är lite som ett pågående experiment – en samling av små innovationer och pusselbitar som tillsammans visar och testar nya möjligheter till hur befintliga torg- och gaturum kan användas.

Författare
Landskapsarkitekt på Sweco Architects. Jag brinner för att arbeta med form och gestaltning, sociala frågor, biologisk mångfald, dagvattendesign och illustration.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.