Digitalisering

En blogg om utmaningar och möjligheter med digitaliseringen inom samhällsplanering och samhällsbyggnad.

Låt samtalen i Almedalen bli till handling efter semestern

13 juli 2022

Det är lite uttjatat det där att det enda vi vet om framtiden är att vi inte vet någonting. Ändå har framtiden visat oss just det ganska tydligt senaste åren. Men vi har också visat på vår förmåga att anpassa oss och vår flexibilitet och snabbhet att ställa om. När vi tvingas att ställa om på grund av en pandemi, så gick utveckling mot digitalisering plötsligt snabbare. Vi behövde inte resa lika mycket, vi kunde ses digitalt. Vår digitala mognad ökade markant på bara några månader. Frågan är vilka lärdomar vi tar med oss från detta in i den nya vardagen – och hur kan vi nyttja den kraften som fanns i vår gemensamma omställning till att ta oss an den andra riktigt svåra utmaningen vi har framför oss – klimatet?

Att vi står inför ett klimathot är ett faktum, och att vi alla har ett ansvar att hjälpa till att ställa om till mer hållbara processer är också något vi måste ta till oss och agera på. Inom samhällsbyggnadsbranschen är vårt ansvar än större kan jag tycka – då vi arbetar i en bransch där klimatavtrycket är stort – men där vi också kan vara med och faktiskt påverka. Nyligen avslutades en vecka i Almedalen – den första fysiskt på plats efter pandemin och som vanligt fördes många goda idéer och samtal på platsen om hur vi tillsammans kan göra skillnad. Inte minst ByggVestas rundabordsamtal som Sweco var med och anordnade där det diskuterades hur vi med digitaliseringens stöd kan samarbeta än mer i tidiga skeden.

Det här är viktiga frågor och det är bra att vi funderar och diskuterar vad just vi kan göra för att ställa om, och redan i tidiga skeden. Våra planeringsprocesser digitaliseras just precis nu – det pågår flera regeringsuppdrag och andra initiativ för att ställa om våra processer och vårt informationsflöde och nyttja möjligheterna som kommer med digitalisering och ny teknik. Vi gör med andra ord redan en omställning. Så när den ändå görs – för vi kommer påverkas av den oavsett om vi vill eller inte – se till att ta ägandeskap över omställningen och fundera på vilka nyttor som vi vill ska komma ut från den. Är det endast tidsvinster och ekonomiska vinster som vi vill satsa på – eller ska vi nu när vi ändå har chansen bygga våra processer och våra system så att de kan hjälpa oss välja de hållbarare alternativen?

Exempel på beräkningar och simuleringar från Swecos verktyg BIMitigation

Med stöd i data, visualiseringar och simuleringar blir det lättare att se vilka effekter våra val har – inte minst på klimat och hållbarhet. Det blir lättare för oss att förstå klimatavtrycket av såväl olika materialval, som olika sträckningar på en väg eller en ledning som planeras. Vi kan lättare sätta upp våra klimatmål och kommunicera med de externa parter som tillsammans med oss ska bygga upp den nya stadsdelen kring vad det är som eftersträvas. Det blir lättare att sedan steg för steg följa upp utfallet; vad blev det faktiska klimatavtrycket? Vi vet att det sker beslut och förändringar under projektets gång, vilken påverkan har de haft på slutresultatet? Och vad ställer det för krav på kvarvarande delar av projektet för att målen fortfarande ska uppnås?

Detta är så klart inte en lätt fråga – bara för att informationen och systemen hjälper oss att se vilka vägval som ger oss ett hållbarare alternativ så finns det fortfarande flera utmaningar innan de kan väljas och implementeras. Det är inte lätt, men det är mycket lättare när vi har de stöd som vi idag har att se konsekvenserna av vårt handlande, och att kunna kommunicera kring vilka val som görs och varför. En omställning i tidiga skeden sker inte av sig självt, och det sker definitivt inte av en ensam aktör. Med alla de beroenden som finns i planeringsprocesserna behöver samtliga aktörer vara införstådda med mål, varför och viktiga vägval. Återigen hjälper tekniken oss med att kunna kommunicera, planera, visualisera och simulera och följa upp. Men vi måste aktivt välja att samarbeta i detta och att följa de vägval som vi ser behövs.

”Digitalisering är en lagsport” är en annan klyscha som inte längre används lika aktivt, men fortfarande är sann – jag skulle vilja säga att hållbarhet och klimatarbetet är en lagsport. VI måste lösa detta TILLSAMMANS. Så ta stöd i information och teknik, inled dialogerna och samtalen, så påbörjar vi omställningen mot ett hållbarare samhälle redan idag. Låt samtalen som fördes i Almedalen bli till handling när du kommer tillbaka från semestern.

Vill du ha stöd och inspiration på vägen?

Att ställa om handlar inte bara om verktyg, som nämnts ovan, och i kommande blogginlägg tänker jag ta upp omställning i kultur och arbetssätt. Men till dess kan jag tipsa om några av de projekt, verktyg och stöd som redan finns idag för att göra hållbara val i tidiga skeden. Ingen komplett lista – fyll gärna på i kommentarsfältet:

HS30 – initiativ till en hållbarare omställning i tidiga skeden i bostadsbranschen, med ett antal bostadsaktörer i Stockholmstrakten som tillsammans tar sig an både klimat och social hållbarhet. Om HS30 | Hållbart Stockholm 2030

LFM30 – Initiativ i Malmö för att ta fram en ”lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 ” (LFM30). Ett initiativ med många partners och många pågående projekt med högt satta klimatmål LFM30 – Netto noll CO2-utsläpp till 2030

Uppsala klimatkontrakt 2030 – Uppsala kommuns klimatkontrakt med staten som bland innebär att kommunen åtar att arbeta för att minska klimatutsläppen med 10–14 procent per år från 2021 och att arbeta mer med innovation i klimatomställningen och att involvera andra aktörer i Uppsala mer i arbetet för minskade klimatutsläpp. Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten) – Uppsala kommun

För att nämna några verktyg som kan vara till praktiskt stöd för hållbara val och samsyn i projekt vill jag lyfta tre av Swecos verktyg:

Swecos hållbarhetssol – Hållbarhetssolen ger både samsyn inom projektet samt en visuellt pedagogisk bild av projektets hållbarhetspåverkan – både positiv och negativ – och kan vara ett bra stöd för det fortsatta arbetet. Hållbarhetssolen – Sweco Sverige

C3 – Carbon Cost Compass – är ett verktyg Sweco tagit fram för att i ett tidigt skede räkna på byggnadsprojektets klimatavtryck C3 – Carbon Cost Compass On Demand – Sweco Sverige

BIMitigation – motsvarande verktyg för landskapsarkitektur Verktyg för klimatberäkning inom landskapsarkitektur underlättar smarta val – Sweco Sweden

Författare
Jenny Carlstedt arbetar på Sweco med IT för samhällsutveckling och skriver gärna om utmaningarna med informationsflöden och behovet av digitalisering för våra framtida smarta samhällen.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.