Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Laserscanning som verktyg för effektiv projektering

9 juni 2015

De senaste åren har projektering av industrier med olika 3D-verktyg tagit fart ordentligt. Ett enkelt sätt att snabbt och kostnadseffektivt modellera upp befintliga anläggningar är att använda laserscanning.

Laserscanning producerar ett punktmoln av alla ytor i en fabrikslokal såsom maskiner, rördragningar och brunnar där varje punkts läge i molnet förhåller sig till omkringliggande punkters position med millimeternoggrannhet.

laserscanning 1

Punktmoln av laserscannad industrilokal

En modern scannar registrerar upp till 1 miljoner punkter/sekund med en mätpunktskvalitet på 2 mm och en räckvidd upp till 300 meter. Scannern har även möjlighet att fotografera i samband scanningen och på så sätt kan punktmolnet draperas med fotot, vilket tillsammans med punktmolnet gör att resultatet liknar ett verklighetstroget fotografi.

Laserscanningen går till väga på så sätt att en scanner placeras på olika platser (stationer) i lokalen som skall dokumenteras.  Genom placera ut gemensamma referenspunkter i lokalen binder man ihop de enskilda stationerna med varandra och skapar ett geometriskt sammanhängande punktmoln.

Punktmolnet kan sedan importeras till olika CAD-program t ex AutoCAD, MicroStation eller PDMS för efterbehandling, modellering samt framtagning av ritnings- och konstruktionsunderlag i 2D såväl som 3D.

Efter bearbetning av laserscanningens punktmoln får man en aktuell 3D-ritning över fabrikslokalen. Det underlättar till exempel vid inköpsbeslut, då man kan mäta upp om den nya pumpen eller pressen verkligen får plats. Det är också till stor hjälp att ha en 3D-bild om lokalen behöver byggas ut eller byggas om. Då har man en aktuell ritning av lokalen vilket är till stor nytta vid projekteringen.

laserscanning 2

Laserscannat utrymme bearbetad i Navisworks

Thomas Bratten, mätkonsult på Sweco, menar att om en scanning utförs på rätt sätt kan resultatet bli mycket kostnadseffektivt. Med den stora mängd data som produceras finns även material över för framtida projektering. Projektören kan alltid titta i molnet för att se på olika detaljer, vilket minskar behovet av platsbesök.  Det tar ungefär 1-2 dagar för en person att genomföra en laserscanning av en enkel industrilokal. När punktmolnet levereras till kund ges även tillgång till ett webbaserat program där man enkelt och överskådligt kan se lokalen och gå in och göra enklare mätningar direkt i punktmolnet.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.