Rumslighet

Rumslighet kommenterar aktuella ämnen inom stadsplanering, landskapsarkitektur, kulturmiljö och ljusdesign. Kommentera gärna, vi ser fram emot en intressant samhällsbyggnadsdiskussion. Vi som bloggar är arkitekter på Sweco.

Kritisk massa för förändring?

14 mars 2019

Några spaningar från SXSW om mobilitet som förändrar hur städer utformas:

För ett år sedan fanns inte elsparkcyklarna, nu är de överallt. Under SXSW står de i alla gathörn och säkert sex företag slåss om kundernas resor. Gatorna, speciellt inte i USA, är inte designade för den otroliga mängden av människor som använder den nya mikromobiliteten och folk blir förbannade, gör sig illa, blockerar offentliga platser samtidigt som de är extremt populära.

Under SXSW lyssnade vi på David Estrada från Bird, det första företaget ut med sparkcyklar. De arbetar nu med att påverka utformning av gator och därmed stadsbyggnad som ifrågasätter bilens makt och proportionerna av yta den använder. I detta arbete delar de resdata med tjänstemän och politiker för att ge dem argument att förändra policys för utformning av städer. De har även startat en koalition med andra mikromobilitetsföretag för att tillsammans med bland annat cyklister skapa förändring-Streets for all Coalition.

Blir de nya mikroresvanorna (eller first and last mile-resor) den kritiska massan som kan förskjuta fokus från att bygga städer för bilar till att bygga städer för människor? Och är ihopkopplade resesystem, Mobility as a Service (Maas) nästa naturliga steg för smart och hållbart resande?

På den mer avancerade mobilitetsskalan såg vi on demand flygtaxis som nu börjar bli verklighet. I ett samtal mellan Bell Helicopters, NASA och McKinsey så var de och publiken övertygade om att vi vid år 2025 i mindre skala har kommersiella flygande farkoster som går emellan multimodala stationer i städer. De senaste årens teknikframsteg och kombinationen av dessa gör att man klarar att köra med el samt navigera i en komplex urban situation. Svårigheten i att börja flyga ligger snarare på den reglerande sidan som ska skapa säkra ramverk för luftburen trafik. Och vilka städer vågar börja testa?

Foto Bell Helicopters

Det intressanta i diskussionerna var att de ser att utvecklingen av dessa resvanor är helt beroende av nya partnerskap mellan olika aktörer. Man pratar om ett ekosystem med olika parter för utveckling. Städer vill kunna växa utan att ge avkall på tex restid och miljö och är därför mycket intresserade av nya lösningar. Företag som Uber för med sig kunskap om resvanor och stora mängder data. Teknikutvecklare skapar lösningar som förhoppningsvis hjälper en hållbar utveckling. Även i denna diskussion kom kunskapen upp att användarna inte bryr sig om vilket transportslag de använder utan endast söker ett effektivt sätt att röra sig från A till B och att man därmed måste se dessa nya transportslag som en del av ett flexibelt system.

Under hela SXSW har vi hört hur nya partnerskap mellan oväntade aktörer skapar nya samverkansformer och disruptiva idéer. Arkitekten med sin vana av att arbeta iterativt och med komplexa system bör söka dessa nya partnerskap så att utvecklingen blir mer hållbar men också skapar vackra rum!

Författare
Andreas är arkitekt och stadsplanerare inom tidiga skeden av stadsbyggnadsutveckling, från den regionala till den lokala skalan och säkerställer att den smarta staden är den hållbara staden. Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen ger stora möjligheter för en hållbar utveckling.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.