Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Kraftigt minskade utsläpp – har vi kopplat loss nu?

2 september 2020

Att Sveriges och omvärldens klimatpåverkan minskar nu är inte förvånande, och sker till stora delar på ett sätt som många av oss inte ser som långsiktigt hållbart. MEN: Redan första kvartalet 2020 minskade utsläppen kraftigt, med hela 8.1 % jämfört med samma period föregående år, enligt SCB:s sammanställning. Och mycket talar för att utsläppsminskningen kan fortsätta efter att vi lämnar pandemin bakom oss.

Samtidigt som utsläppen minskade, ökade BNP, om än bara med 0.4 %. Därmed var det, om de preliminära siffrorna står sig, ett kvartal av ”absolute decoupling”; vårt ekonomiska välstånd ökade medan utsläppen minskade. Att utsläppen minskade andra kvartalet vet vi redan, men hur mycket redovisas först 29:e oktober. Är minskningen större än BNP-tappet för andra kvartalet på 7,3 %, har vi ett halvår av decoupling.

Bakom utsläppsminskningen finns främst en positiv trend i energisektorn, där kol, olja och naturgas minskat till förmån för förnybar energi. Inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall minskade utsläppen av växthusgaser med hela 31 %. En varm senvinter påverkade, men kan inte alls förklara hela minskningen. Transportsektorns utsläpp minskade också kraftigt, med 8 %, främst inom flyg och rederi. Eftersom vi i slutet av första kvartalet började få ett corona-relaterat minskat flygande, är det en del av orsaken, men också flygskam och sportlovsveckor spelade in.

Tillverkningsindustrins utsläpp minskade med 3 %, medan den ekonomiska utvecklingen stod still; även här är ett byte av energikällor troligen en viktig orsak. Sämst är klimatsynpunkt var utvecklingen för jord- och skogsbruk, vars förädlingsvärde minskade med nästan 5 %, medan dess klimatpåverkan nästan inte minskade alls.

För framtiden är detta en mycket viktig signal. Efter pandemin kommer vissa förändringar troligen att bestå, som ett minskat resande och minskad energiåtgång för kontor. Lägg till en kraftfull stimulans för utsläppsminskningar i både Sveriges budget och EU:s Gröna Giv, med påskyndad omställning till förnybar energi, utökad stimulans till eldrivna fordon och en storsatsning på energieffektivare bostäder, och det är mycket möjligt att Sveriges utsläpp kan fortsätta att minska i den takt vi nu har börjat. Det är också den takt som krävs för att nå klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom och klimatlagen slår fast – klart vi ska klara det!

Läs mer här https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper–utslapp-till-luft-forsta-kvartalet-2020/

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.