Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Konsulten kan bli klimathjälten!

9 juni 2020
Från kontoret. Innan coronaskägget, som ryker den 13:e!

Vi gör bara vad kunden begär. Ett påstående som vi inom konsultbranschen kan dölja oss bakom och samtidigt förminskar det vår egen roll. Återstarten av ekonomin efter pandemin är vår chans att en gång för alla bli något större och viktigare.

Just nu står det och väger vilken riktning samhället väljer för framtiden. Kommunerna, Sverige, EU och världen, näringslivet samt branschorganisationerna klurar på vad som helt enkelt ska återstartas ungefär som förr och vad som behöver ske på ett helt annat sätt. Här finns aktörer med ett stort egenintresse av att återgå till det gamla, andra som ser en chans med ”gör om, gör rätt” – och så en konsultbransch som på sina håll verkar svara ”whatever” på frågan om hur återstarten ska utformas.

Utvecklingen går för sakta

Vi kan bättre än så! Det är vi konsulter som, i kraft av våra många projekt och experter, vet hur en omstart bäst utformas för att uppfylla de mål som samhället redan enats om. Den svenska klimatlagen, EU:s gröna giv, Parisavtalet för klimatet och de 17 globala hållbara utvecklingsmålen. Allt detta ska uppnås till år 2030. Nästan undantagslöst har utvecklingen gått för sakta eller till och med varit regressiv. Minskad klimatpåverkan på grund av pandemins minskade resande kan inte räknas som framgångar; det är inte så vi ska vinna kampen om framtiden.

Hållbar omstart

Som konsulter har vi en djupare förståelse för förutsättningarna för omställning än kanske någon annan. Därtill bredare samhällskontakter, som känner till vår erkända expertis och litar på vår bedömning. Om vi antar utmaningen att vara en del av lösningen, inte bara för det betalda uppdrag vi fått, utan också det större samhällsuppdraget vi med nödvändighet är en del av, ser jag framför mig fem utgångspunkter för hur en hållbar omstart praktiskt kan utformas:

  • Sårbarheten måste minska. Efter pandemin vill vi kunna göra mera själva. Jag räknar med mer statlig stimulans för sådant som minskar vår sårbarhet och samtidigt ökar vår miljömässiga hållbarhet. Det kan exempelvis innebära att omvandla solens strålar till el eller det organiska avfallet till biogas.
  • Vi behöver fler jobb. När vi kraftfullt ska bekämpa en arbetslöshet som tyvärr kommer att stiga i närtid är det särskilt angeläget att hitta hur den gröna omställningen skapar jobb. Det gäller alldeles särskilt i de sektorer av arbetsmarknaden där många riskerar att gå ut i långvarig eller kanske rentav permanent arbetslöshet. 
  • Vi måste vara kostnadseffektiva. Statsbudgeten ska räcka till barnbidrag i december, företagen måste satsa klokt och kommunerna göra tuffa prioriteringar. Störst klimatnytta per krona blir viktigt, vilket jag tror betyder mer satsningar på stora industri- samt infrastrukturprojekt – och definitivt en stärkt roll för konsulter som kan räkna och ranka.
  • Vi måste bli bättre på synergier. Sverige ska uppnå sina 16 nationella miljömål ”inom en generation” och hela världen ska till år 2030 uppnå de 17 globala hållbara utvecklingsmålen, SDG:erna. För att komma i mål kan vi inte satsa på ett område på bekostnad av ett annat. Synergierna mellan målen måste maximeras och målkonflikter minimeras. Den som kan kryssa in många av de 17 målen är en vinnare.
  • Sist men inte minst: Sverige vill vara ett föredöme. Det är utgångspunkten för regeringsförklaringen, som slår fast att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det är grunden för Sveriges klimatmål, som är utformat så att vi ska vara den globala helpdesken för klimatet, den permanenta världsutställningen för andra att besöka. Men ingen blir en förebild av att ha tuffa mål. Det är det praktiska genomförandet som gör skillnad – och här behövs konsultens expertis!

Vi tar oss igenom corona tillsammans. Återstarten av ekonomin skapar vi också tillsammans. Vi i konsultvärlden är till störst nytta både för omvärlden och för oss själva om vi bistår med att den sker med hållbara förtecken.

Denna text publicerades först på Cinode. Följ dem gärna för nyheter från konsultvärlden – och kanske nya inlägg från mig!

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.