Akustik

Här bloggar Swecos akustiker om ljud och buller. Hur påverkas vi av ljud och vilka riktlinjer har vi att förhålla oss till? Och, viktigast av allt; hur kan en akustiker arbeta för hållbara samhällen och städer?

Kommuner, våga ställ rätt ljudkrav på förskolor med tillfälligt bygglov!

19 november 2013

Det går en trend. Fler och fler kommuner bygger tillfälliga förskolor, sk. paviljongskolor, med tillfälliga bygglov. Anledningarna kan vara många t ex fuktproblem i de befintliga skolorna eller att man helt enkelt inte har plats för alla barn. Vanligtvis är ett tillfälligt bygglov på 5 år men det kan förlängas upp till maximalt 10 år.

Vad gäller ljud i detta sammanhang så är det såklart många perspektiv som spelar in. Spontant så vill man kanske ställa lika höga krav på denna byggnad som på permanenta skolbyggnader, det är ju ändå våra barn det handlar om. Men jag undrar är det rimligt eller ens nödvändigt? Kommunerna har en dubbel roll (minst) här eftersom de dels köper in skolorna och dels ställer kraven och kontrollerar desamma. Det ska vara billigt, tillfälligt och samtidigt uppfylla gängse krav. Det finns helt klart en potentiell konflikt här vilket vi också ser när vi gör kontrollmätningar av dessa paviljonger dvs. de uppfyller sällan BBR-kraven helt och hållet. Leverantörerna är pressade att hålla nere priserna men kvaliteten ska hållas uppe. En svår ekvation att få ihop men det finns sätt att bygga tillräckligt bra. I huvudsak handlar det om att ställa rätt krav i rätt sammanhang. Att satsa på de viktiga striderna och ställa rimliga krav.

Vad är då viktigast för att främja en god ljudmiljö på en förskola i generella termer?

Höga ljudnivåer är ett av de största problemen. Bland annat så finns det studier som visar att 1/3 av förskolelärarna har någon form av tinnitus. Hur påverkar då denna ljudmiljö våra barn kan man fråga sig? Genom att skapa  rätt planlösning, rätt rumsakustiska förutsättningar i lokalerna, låga ljudnivåer från installationer samt  från trafik och andra yttre källor så har vi kommit väldigt långt. Ljudisolering mellan utrymmen och stegljudsnivå är generellt mindre viktigt och här bör man kunna acceptera vissa avsteg utan att det påverkar den upplevda ljudmiljö i allt för stor omfattning.

Eller så får kommunerna helt enkelt börja bygga  ordentliga permanenta förskolor.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.