Smarta städer

Sweco planerar framtidens smarta städer och samhällen. Städer och samhällen som är trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i, och som planeras med de globala hållbarhetsmålen som grund.

Kommuner på väg mot digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

9 oktober 2018

Genom en serie av inspirationsseminarier är Swecos vision att bidra till ökad kunskap om digitalisering i samhällsbyggnadsprocesser och rumslig planering hos några av landets kommuner. Genom nya metoder och verktyg för samhällsplanering kan vi skapa hållbarare projekt och processer och nå en utväxling vi inte sett tidigare. Som ett av fem delprojekt i det Vinnovafinansierade projektet DigSam – digital samhällsbyggnad, leder Swecos arkitekter en serie utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik hos kommuner.

Genom att hitta nya och effektivare metoder för samhällsplanering kan vi skapa hållbarare processer och projekt, där digitaliseringen kan bidra till att göra bättre projekt och smartare städer. Under fem tillfällen kommer Sweco att leda seminarier och workshops för de nio deltagande kommunerna. Visionen är att fler kommuner ska få kunskap om vad som är möjligt inom digital samhällsbyggnad samt på vilka sätt olika aktörer kan samverka. På så sätt kan transparenta processer, metoder och verktyg utvecklas med fokus på att skapa framtidens hållbara, resilienta och smarta städer. Experter inom tidiga skeden från konsultsidan, myndigheter, akademin och byggbranschen kommer vara på plats och visa på möjligheterna med en digitaliserad samhällsbyggnad.

Inspirationsseminarierna är ett av fem arbetspaket i projektet DigSam som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Kommunerna som deltar har redan kommit en bra bit på vägen med digitaliseringen och en viktig del av serien är kunskapsutbyte och bättre nätverk. Med projektet vill vi inspirera dem att använda digitala verktyg och metoder för att bland annat öka integrationen mellan geodata och BIM, hantera 3d-modeller effektivare samt återanvända data bättre. Deltagarna kommer även få möjlighet att testa medborgardialoger, visualisering och kommunikation med hjälp av digitala metoder. De första seminariedagarna tog även upp teman som klimatkomfortanalyser samt parametrisk design i stadsbyggnad.

 

Kommunerna som deltar är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås. Den 17 – 18 september hölls de första av fem utbildningsseminarier och nästa inspirations- och utbildningsdag är den 21 november. Då är temat metoder och verktyg för aktörsdialoger särskilt medborgardialoger med fokus på pedagogisk framställning och visualisering.

Om DigSam

Det övergripande projektet DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess är ett strategiskt projekt och är ett resultat av regeringens samverkansprogram Smarta Städer. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Läs mer här. 

Författare
Andreas är arkitekt och stadsplanerare inom tidiga skeden av stadsbyggnadsutveckling, från den regionala till den lokala skalan och säkerställer att den smarta staden är den hållbara staden. Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen ger stora möjligheter för en hållbar utveckling.

Kommentarer

  1. Ann-Sofie Silverskär

    Finns det möjlighet att delta den 21/11? Vi i Karlskrona har kommit långt med att integrera den tredimensionella staden i ArcGIS ihop med BIM modeller och även få in och visualisera staden i hop med drönarmodeller i VR och AR i medborgardialoger och som tjänstemannaverktyg.

    • andreas.huss

      Hej! Just nu finns det inte möjlighet att ta in fler deltagare men det du beskriver är mycket intressant. Förhoppningsvis kan vi köra flera omgångar om fler kommuner är intresserade framöver. Kontakta gärna mig via e-post på andreas.huss(at)sweco.se

Kommentarer är stängd.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.