Avfall

Här bloggar Swecos konsulter om avfallshantering

Kliv för Klimatet – Förbättrat Deponigasuttag

26 april 2017

Sweco har i ett projekt bidragit till att minska klimatpåverkan från deponin i Örnsköldsvik, genom att uppgradera uttagssystemet för deponigas i samband med sluttäckning av deponin på Må. Efter en utredning av det befintliga gasuttagssystemet som inte längre sög ut gasen effektivt, togs ett förslag på uppgradering av systemet fram.

”På många deponier upplever man att deponigasen tagit slut eftersom gasuttaget i uttagssystemet klingat av, men oftast är det själva uttagsystemet som inte längre fungerar tillfredsställande”, säger Åsa Strickland, deponigasexpert på Sweco. Deponigasen fortsätter att bildas under många år, och eftersom huvudbeståndsdelen i deponigas, metan, är en så skadlig klimatgas, har vi ett ansvar att se till att våra deponier inte läcker gas till atmosfären. Dessutom kan deponigas utgöra en arbetsmiljörisk då den är explosiv i slutna utrymmen.

Satsningen på Må fick statligt stöd genom Klimatklivet, och uppgraderingen utfördes under hösten 2016. Efter ett par månaders inkörning är vi glada att kunna konstatera att det ökade gasuttaget som det uppgraderade systemet innebär, motsvarar en minskning i utsläpp av klimatskadliga gaser (fr a metan) som motsvarar 41 kg CO2– ekvivalenter per invånare och år i hela Örnsköldsviks Kommun. Detta motsvarar t.ex. utsläppen från en veckas matkonsumtion per invånare.

”Det känns otroligt bra att kunna hjälpa kommunen att minska sina klimatutsläpp på ett så konkret vis”, sammanfattar Åsa Strickland.

I förgrunden syns installationen av en reglerbrunn och kondensatfälla. I bakgrunden pågår installation av en deponigasbrunn. [Foto: Åsa Kolmert Strickland

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.