Agera nu! Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Klimatmötets fem dimensioner – sluta klaga på att det går långsamt…

4 december 2019

Det har bara gått ett par dagar på klimatmötet i Madrid och redan börjar otåligheten växa. Ironiska texter skrivs om vilka begränsade frågor som hanteras och hur det kan uppstå långa och svårlösta meningsskiljaktigheter kring ordval som för de flesta av oss verkar helt oviktiga. Otåligheten är viktig i klimatfrågan eftersom forskningen är oerhört tydlig: Det är bråttom nu. Men den riskerar också att sätta klimatförhandlingarna i en dålig dager; hur kan vi sätta så mycket av vår lit till något som går så trögt? Då är det värt att minnas fem saker:

För det första: Det framhastade är det dåliga. Det tar tid att på djupet komma överens, och att få en hel värld att på detaljnivå enas om regler i en fråga som rymmer snart sagt alla tänkbara dimensioner är en närmast övermänsklig uppgift när det sker inom ett system av att ”finns det en enda som inte vill, så blir det inget”. För så fungerar FN, vi har ingen världsregering och för den som eventuellt önskar sig en sådan är svaret ”du är välkommen att tycka så, men det blir inte verklighet”

För det andra: Klimatmöten är också coalitions of the willing. I sammanhang där det finns utrymme för en mindre grupp FN-medlemsländer att gå framåt snabbare än om man väntar in de som vill minst och låter dem hålla i taktpinnen, så sker just detta. Det är utanför de formella förhandlingarna och ingår inte i Parisavtalet, men sker på grund av klimatförhandlingarna och fysiskt i samma mötesrum. Snabbare utfasning av kortlivade klimatgaser, påskyndad omställning till förnybart och påskyndad avveckling av subventioner till fossilt är tre av många exempel – och Sverige spelar ofta en viktig roll i detta.

Fört det tredje: Klimatmötena är en fantastisk arena att komma med nya åtaganden, inte minst från företagen. COP25 är det 25:e conference of the parties, och parties är bara de förhandlande länderna – inte kommuner, näringsliv, fackförbund, etc. Men de har ändå en viktig roll, och trycket från näringslivet var helt avgörande för att vi skulle få Parisavtalet. Redan de första dagarna i Madrid har Ikea berättat sina nya mål att bli klimatpositiva i hela värdekedjan, och många andra tar tillfället i akt att skärpa sina åtaganden – över 1000 företag har nu science based targets, vilket inte hade hänt om inte IPCC för klimatförhandlingarna tagit fram just denna science.

För det fjärde: Värdländerna skärper sig. Tydligast någonsin var för mig när Qatar, mycket långt ifrån mina demokratiska ideal, som värdland för COP bröt sig ur den oljelands-logik som tidigare varit så förödande för att komma framåt i förhandlingarna. Årets värd Chile (Spanien är bara fodervärd) tog det mycket viktiga initiativet om nettonoll för utsläpp, som nu spritt sig till ett sjuttiotal länder, och vad det betydde att COP-21 värden Frankrike ville visa upp i termer av världens främsta diplomatiska nation vet vi alla…

För det femte: Under två veckor snackar vi extra mycket klimat. Klimatet är på väg upp på dagordningen av den enkla och trista anledningen att det inte längre handlar om framtida generationer eller fjärran öar som sjunker, utan om här och nu. Men aldrig diskuteras klimat så mycket som under COP-veckorna; främst i värdländerna förstås men över hela klotet. Det måste vi som vill mer i klimatfrågan utnyttja; inte genom att kritisera tempot i FN-sammanhang utan genom att använda COP som hävstång för att höja tempot på andra håll.

Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.