Swecos hållbarhetsblogg

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Här kan du ta del av analyser, tips och funderingar när det gäller hållbarhet.

Klimatmål i företag GÖR skillnad

22 februari 2021

Ibland kan man bli cynisk om klimatet. Frågan är så akut och så högt upp på dagordningen att det känns som att allt och alla sätter klimatmål, men ändå är vi inte i närheten av att klara vad som krävs för att hejda de värsta klimatförändringarna. Så vad spelar det för roll vilka klimatmål som sätts? Stor, visar det sig. Bloomberg green granskade de största företagen på amerikanska börsen som satt klimatmål 2015. 138 av 187 hade uppnått sina mål. För att de var för mesiga? Säkert delvis sant, men påståenden om att man inte uppfyller sina löften stämmer i vart fall inte.

För att granska vad som händer om man sätter tuffare klimatmål, får vi vända oss till Science Based Targets. Här har 338 företag granskats, från flertalet olika industrigrenar men alla med det gemensamt att de satt klimatmål i linje med Parisavtalet. Mellan 2015, då Science Based Targets bildades, och 2019 som är det senaste året med tillgängliga utsläppssiffror, ökade världens samlade utsläpp med 3.4 procent – men företag som satt klimatmål i linje med Parisavtalet minskade sina utsläpp med 25 procent.

Totalt minskade dessa företag sina utsläpp med drygt 300 miljoner ton koldioxid, motsvarande Polens samlade utsläpp. Siffrorna avser Scope 1 &2, alltså företagens direkta utsläpp men inte utsläpp t.ex. från tjänsteresor eller underleverantörer – Scope 3-mål är ofta satta relativt nyligen så en jämförelse över tid är ännu svår att göra. Nu är över tusen företag med i Science Based Targets, bland annat globala giganter som Amazon och Ford och svenska storheter som Volvo, Ikea och Sweco.

I snitt måste utsläppen minska med 4.2 procent för att klara Parisavtalets högre ambition på max 1.5 graders temperaturhöjning, men dessa företag minskade med 6.4 procent per år – medan världens samlade utsläpp alltså, tragiskt nog, ökade med 0.85 procent per år.

WWF anger att resultaten ”visar att företag som sätter vetenskapligt baserade mål följer upp åtagandena med att leverera de utsläppsminskningar som krävs för att nå Parisavtalets mål.” Att sätta mål, om de är konkreta, är ett sätt att binda sig vid rodret. Och när det blåser hårt i klimatfrågan är det just vad vi behöver göra.

Minskad klimatpåverkan (Scope 1 & 2) från SBT-företag, ökad klimatpåverkan från världen som helhet.
Författare
Dubbad till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen. Utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige. Runner-up i Årets Opinionsbildare. Ansvarig för kampanjen som vann Årets Lobbyist. Årets Framtidspolitiker. Tidigare vd för tankesmedjan Fores.

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.